Jobbet "Ledende overlæge til Centrallaboratoriet, Hospitalsenheden Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Centrallaboratorium

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Hospitalsenheden Horsens tilbyder en stilling i et spændende laboratorium, hvor nærhed til patienter og kolleger, samarbejde med klinikere, kvalitet, faglighed, dygtighed og dristighed er nøgleord i strategien. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.
 
Hvilke kompetencer søges?:
Vores forventninger til den kommende ledende overlæge er, at du sammen med den ledende bioanalytiker sikrer en konstant udvikling af Centrallaboratoriet i relation til dets medarbejdere, brugere, klinisk biokemiske afdelinger i regionen og andre interessenter. Vi forventer, at du har vilje og gå-på-mod til at indgå i løsningen af strategiske udfordringer, både hvad angår:
  • analysekvalitet og fremtidig iso-certificering
  • udbud af faglige ydelser
  • behov for udvikling indenfor IT og apparatur
  • personaleudvikling
Derudover lægges vægt på, at du har:
  • Gode samarbejdsevner og lyst og vilje til at arbejde i helheder
  • En resultatskabende adfærd, der afspejler afdelingens målsætning
  • Gode kommunikative evner, også når det gælder formidling af laboratoriets ydelser i samarbejdet med de andre afdelinger
  • En tillidsvækkende personlighed, som er anerkendende i sin omgangsform og ikke mindst, at du er lydhør og nærværende
Vi forventer, at du har interesse og evner for ledelse, kompetencer indenfor klinisk biokemisk drift og udvikling, samt evner til at koordinere og træffe beslutninger under hensyn til ressourcer, opgaveportefølje og uddannelsesbehov. Du vil gerne undervise og har erfaring med supervision inden for klinisk biokemi. Du forventes også at have indsigt i evaluering af instrumentydelser og vurdering af analysekvalitet. Ved hjælp af dialog, dygtighed og dristighed kan du bevare overblikket, sikre kontinuitet og fremdrift. 
Som ledende overlæge samarbejder du med lægerne på de kliniske afdelinger om at sikre rationel anvendelse af biokemiske undersøgelser, vælge relevante analyser og løbende revidere og opdatere analyserepertoiret. Desuden yder du lægefaglig rådgivning ved fortolkning af laboratorieresultater.
 
Du skal være sparringspartner til den ledende bioanalytiker i hensigtsmæssig delegation af ansvar, kompetence og funktioner.
 
Funktionsbeskrivelse for stillingen findes her.
 
Praktisk information om afdelingen:
Centrallaboratoriet har en stab af dygtige medarbejdere og er en velfungerende afdeling med høj produktivitet. Laboratoriet er fuldt automatiseret og har fokus på tiltag, der kan effektivisere arbejdsgange og styrke samarbejdet med klinikerne. Afdelingen har et godt samarbejde med laboratoriets brugere og har jævnligt dialogmøder med de kliniske afdelinger. Derudover har laboratoriet også et velfungerende samarbejde med områdets praktiserende læger.
 
Centrallaboratoriet varetager den klinisk biokemiske funktion og men har derudover funktioner indenfor klinisk immunologi, herunder donortapning, serologi og blodudlevering. Funktionen indgår i et regionalt blodcenter og et regionalt knoglecenter med fælles kvalitetsledelsessystem. Afdelingen har endvidere prøvetagning i Skanderborg Sundhedshus samt Vitapark Odder.
 
Afdelingen har tre afdelingsbioanalytikere, to kemikere, én bioanalytikerunderviser, der også er laboratoriefaglig konsulent, og én kvalitetsansvarlig, der sammen med afdelingsledelsen leder driften af laboratoriet. Afdelingen består i alt af 70 medarbejdere, primært bioanalytikere.
 
Hospitalsenheden Horsens - en attraktiv arbejdsplads:
Hospitalsenheden Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok.
 
Centrallaboratoriet er en del af et innovativt akuthospital, der bl.a. satser meget på at være i front inden for IT og patientsikkerhed til gavn for både patienter og medarbejdere.
Hospitalsenheden Horsens arbejder ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og deltager aktivt i det nationale program Sikkert Patientflow. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Hospitalsenheden Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter.
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af Ny Løn og forhandles med organisationen. En forudsætning for ansættelse er, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende. 
 
Ansøgning
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller, og der udfyldes skema til faglig bedømmelse. Fagligt bedømmelsesskema udfyldes elektronisk, når ansøgningen og anden dokumentation fremsendes elektronisk.
 
Ansøgningsfristen er den 21. januar 2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21. februar 2018 om eftermiddagen.
 
Kandidater, der indkaldes til samtale, vil skulle gennemføre en personprofilanalyse.
 
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Tina Arentzen Bjerre på 78 42 60 00 eller hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Knudsen på 21 20 48 44.
Se i øvrigt mere på http://www.hospitalsenheden-horsens.dk/afdelinger/centrallaboratorium/
 
Vi glæder os til at høre fra dig.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.