Jobbet "Specialpsykolog til Afdeling for depression og angst, AUH Risskov" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd Q - Akutteam for Depression og Angst

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Specialpsykolog i psykiatri til Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital, Risskov
 
1 fuldtids stilling som specialpsykolog ved Afdeling for Depression og Angst er ledig til besættelse pr. 01.03.18.

Fra 01.03.18 er ansættelsen tilknyttet Akutteam for Depression og Angst, hvorefter ansættelsen overgår til Ambulatorium for Mani og Depression senest 01.12.18.

Specialpsykologen refererer til afdelingssygeplejersken og den ledende psykolog og har ansvar i.f.t. funktionsområder beskrevet i § 2 i Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i psykiatri. Disse områder vedrører bl.a.:

  - Psykopatologisk diagnostisk udredning
  - Psykologisk behandling
  - Koordinering af patientforløb med fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  - Kvalitetsudvikling og undervisning
 
Om Akutteam for Depression og Angst
Akutteamet er et afsnit, hvor en ambulant akutfunktion kombineres med 16 lavintensive senge.

Målgruppen i Akutteam for Depression og Angst er patienter med affektive lidelser, som har behov for en særlig intensiv, fremskyndet ambulant indsats for at forebygge indlæggelse, eller patienter som kan profitere af sengeenhedens rammer og observationsmuligheder.

Arbejdet er organiseret som et tværgående fleksibelt teamsamarbejde, hvor nogle medarbejdere arbejder med både ambulante og med indlagte patienter og andre alene med ambulante eller med indlagte patienter.

Funktionen lukker i forbindelse med udflytningen til Psykiatrisk Center Skejby i slutningen af 2018.
 
Om Ambulatorium for Mani og Depression
Ambulatoriet har fokus på behandling af patienter med hhv. unipolar og bipolar affektiv lidelse, hvorfor behandlingsteamene er opdelt indenfor disse diagnoser. Det drejer sig om patienter både med og uden komorbiditet ift. den affektive lidelse - både psykiatrisk (angst, personlighedsforstyrrelser, ADHD, autismespektrumforstyrrelser) og somatisk.
Derudover varetager ambulatoriet også udredningsopgaven, ECT behandling samt den neuropsykiatriske udredningsopgave for afdeling Q.
 
Vi tilbyder:
 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende arbejde på en højt specialiseret niveau.
 • Et godt psykologfagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger.
 • Faglige udviklingsmuligheder
Arbejdsopgaver:
 • Visitation
 • Hurtig vurdering
 • Udredning af patienter med akut / sub-akut problematik
Kvalifikationer
 • Specialpsykologuddannelse
 • Særlig kendskab til differentialdiagnostik, komorbiditet samt behandling indenfor det affektive spektrum
 • Bredt kendskab til biopsykosociale behandlingsmetoder, herunder forskellige former for psykoterapi
 • Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde og fortsat udvikling af velfungerende team
 • Stor robusthed og personlig integritet

Ansøgningsfristen er den 10.01.2018 med ansættelsessamtaler den 15.01.2018.

Øvrige oplysninger findes på www.psykiatrien.rm.dk under afd. Q eller ved henvendelse til konstitueret afdelingssygeplejerske i Akutteam for Depression og Angst Tanja Jessen på tlf.: 7847 1480 eller afdelingssygeplejerske i Ambulatorium for Mani og Depression Tine N. Hansen, tlf.: 2033 1784, eller ledende psykolog Christian Møller Pedersen, tlf.: 2033 1765.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale