Jobbet "Lægelig klinikchef - Steno Diabetes Center Aarhus" er udløbet

Region Midtjylland

Steno Diabetes Center Aarhus

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) etableres pr. 1. januar 2018.  Centret er en nyskabelse, som på baggrund af en donation på 1,4 mia. kr. fra Novo Nordisk Fonden skal spille en central rolle i at løfte diabetesindsatsen i Region Midtjylland samt nationalt og internationalt.
 
Den overordnede vision for SDCA rummer således bl.a. et ønske om
 • at udvikle og implementere evidensbaserede behandlingstilbud af højeste internationale karakter
 • at tilrettelægge centrets indsatser på patientens præmisser
 • at styrke en sammenhængende og forebyggende diabetesindsats
 
Du har nu muligheden for at blive en del af dette pionerprojekt igennem en ansættelse som klinikchef og dermed lægelig ansvarlig for den diabetes behandling, der skal foregå i regi af Steno Diabetes Center Aarhus. Du kommer her igennem til at være en del af klinikledelsen, som også består af en oversygeplejerske.
 
Diabetesbehandlingen omfatter både den eksisterende diabetesaktivitet på Aarhus Universitetshospital og igangsætningen og driften af de nye initiativer (supplerende aktiviteter), der skal udvikles hen over de kommende år og tilbydes borgere i hele regionen i et tæt samarbejde med bl.a. regionshospitalerne. Behandlingen forventes organiseret i seks specialklinikker med forskellige ansvarsområder (se link til drejebogen for SDCA herunder). Din opgave bliver at skabe et grundlag for en fortsat høj kvalitet i behandlingsopgaverne, som igennem donationen og de muligheder for udvikling og samarbejde, der skabes herigennem, kan løftes til et endnu højere niveau. 
 
Steno Diabetes Center Aarhus er en del af Region Midtjyllands organisation, og en del af Aarhus Universitetshospital. Centerdirektøren, som er klinikledelsens reference, refererer således både til en bestyrelse, som er underlagt regionsrådet, og i en række tilfælde til hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital.
 
Opgaven
Steno Diabetes Center Aarhus søger en klinikchef, der får ansvaret for
 
 • at sikre høj kvalitet i diabetesbehandlingen på SDCA med særlig vægt på det lægefaglige
 • at udvikle behandlingstilbuddene inden for diabetesområdet igennem udmøntningen af bevillingen på ca. 40 mio. kr. om året til supplerende behandling
 • at understøtte udviklingen af alle SDCA´s kerneaktiviter – herunder også forskning, uddannelse og tværsektorielt fokus – igennem tæt dialog og samarbejde i ledelsen for SDCA
 • at understøtte sammenhæng inden for både det endokrinologiske speciale og pædiatriske speciale igennem en tæt integration mellem Steno Diabetes Center Aarhus og hhv. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) og Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital
 • at sikre et tæt samarbejde mellem de diabetologiske fagmiljøer på regionshospitalerne og Steno Diabetes Center Aarhus omkring bl.a behandlingskvalitet og faglig udvikling
 • at understøtte etableringen af et samarbejde mellem SDCA-personalet og kommunale sundhedsmedarbejdere og almen praksispersonale i forhold til at skabe sammenhæng og fælles faglig udvikling inden for diabetesområdet
 
Kompetencer
Jobbet som ledende overlæge/klinikchef i Steno Diabetes Center Aarhus kræver en person, der
 • er speciallæge i intern medicin/endokrinologi eller speciallæge i pædiatri med betydelig erfaring og specialisering inden for endokrinologi/diabetologi
 • er respektfuld og involverende i forhold til medarbejdere og samarbejdsparter
 • er drevet af et stærkt engagement om at skabe diabetesbehandling af høj kvalitet
 • bliver motiveret af ledelse, og af muligheden for at være med til at skabe rammerne for et innovativt fagligt miljø
 • vægter samarbejde højt og kan sætte handling bag ord
 • har stærk faglig profil, og gode kommunikative evner, som troværdigt bringes i anvendelse i forhold til SDCAs egen organisation og mange samarbejdsparter
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen forventes tiltrådt senest d. 1. april 2018.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Aarhus Universitetshospital.
 
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst. Ansættelsen sker efter aftale for lægelige chefer.
 
Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Centerdirektør for Steno Diabetes Center Aarhus – Troels Krarup Hansen tlf. nr. 6167 9616.
 
Derudover henvises til  
Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at ansøgeren vurderes kompetent i bedømmelsen af de lægefaglige kompetencer. Sammen med ansøgningen skal der således fremsendes et delvist udfyldt skema til at foretage denne bedømmelse. Skemaet kan hentes her.
 
Spørgsmål til fremsendelse af ansøgning, øvrige bilag og skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan rettes til chefsekretær Karin Dandanell-Fridthjof, Sekretariatet- Hospitalsstaben: karidand@rm.dk tlf. 7845 0507. Funktionsbeskrivelse kan hentes her .
 
Ansøgning og CV samt relevante bilag indeholdende relevante oplysninger stiles til Centerdirektøren på Steno Diabetes Center Aarhus og indsendes elektronisk via nedenstående link.
 
Ansøgningsfrist er d. 18. januar 2018
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt  medio/ultimo februar 2018. Der anvendes personprofiltest mellem 1. og 2. samtalerunde.
 
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.