Jobbet "Overlæge, speciallæge i lungemedicin/dermatologi med uddannelse i allergologi til Klinik for allergi, Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Dit næste skridt
En stilling som fuldtidsansat overlæge ved Klinik for Allergi, Hud og Allergiafdeling, Herlev og Gentofte Hospital er ledig til besættelse 1. maj 2018. 
Vi søger en speciallæge i lungemedicin eller dermatologi med fagområdeuddannelse (eller tilsvarende) i allergologi. 
 
Om klinikken 
Klinik for allergi hører organisatorisk under Hud- og allergiafdelingen. Klinik for allergi er den eneste højt specialiserede allergifunktion i Region Hovedstaden. Klinikken består af et ambulatorium og et laboratorium.. Klinikken modtager patienter (børn og voksne) indenfor hele det allergologiske sygdomsspektrum, overvejende lands-/landsdelspatienter med komplicerede allergologiske sygdomsforløb og behov for tværfagligt samarbejde. Klinik for allergi har landsfunktion for udredning af patienter med allergiske reaktioner i forbindelse med operation og anæstesi. De højt specialiserede børneallergologiske patienter varetages i samarbejde med Herlev Hospital. Klinik for Allergi er en del af et murstensløst samarbejde (Dansk Allergi Center) med deltagelse af dermatologi, pædiatri, lungemedicin, øre-næse-hals, øjensygdomme, arbejdsmedicin og allergologi. 
Klinikken lægger stor vægt på forskning og høj kvalitet i patientbehandlingen samt høj patientoplevet kvalitet, god kommunikation og et godt samarbejde. 
 
Stillingsbeskrivelse 
Overlægen skal varetage det kliniske arbejde med ambulante patienter. Overlægen skal på højt specialiseret niveau kunne varetage udrednings- og behandlingsforløb for komplicerede fødevare- og lægemiddelallergiske patienter, komplicerede astmapatienter og insektallergiske patienter specielt mhp. immunterapi. Overlægen skal visitere henviste patienter og planlægge og koordinere ambulant udrednings- og behandlingsforløb rationelt og effektivt.  
I samarbejde med klinikkens øvrige personale udarbejdes vejledninger, instrukser, patientinformation og andet skriftligt informationsmateriale. 
Overlægen skal opstille kvalitetsmål for behandling, pleje og service i samarbejde med relevante faggrupper samt sikre implementering og opfyldelse af kvalitetsmål, herunder udvikle kliniske databaser.  
Overlægen skal deltage aktivt i klinikkens postgraduate undervisningsaktivitet nationalt og internationalt, opstille undervisnings- og uddannelsesprogrammer for klinikkens personale og deltage i klinikkens oplysende arbejde udadtil i samarbejde med patientorganisationer.  
Overlægen skal deltage aktivt i klinikkens kliniske og basale forskning samt tage initiativ til initiering af nye forskningsprojekter og repræsentere klinikken, hospitalet og landet i internationale videnskabelige fora. 
 
Kvalifikationer 
Stillingen ønskes besat af en speciallæge i lungemedicin eller dermatologi, som har specialistuddannelse i allergologi (fagområdeuddannelse eller tilsvarende). 
Der søges en læge med stærke faglige evner og ambitioner indenfor det allergologiske speciale, der kan formidle et konstruktivt samarbejde i alle relevante sammenhænge, og som har interesse og engagement i alle afdelingens funktioner.  
 
Ansættelsesvilkår  
Fuldtids overlægestilling. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
 
Kontakt 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte specialeansvarlig overlæge Lone Winther på telefonnummer 38 67 35 73. 
 
Ansøgning  
Ansøgning med Curriculum Vitae samt kopi af speciallægegodkendelse indsendes via linket nederst på siden. 
Ansøgningsfrist 2. februar 2018 kl. 12.