Jobbet "Ledende lægesekretær, Billeddiagnostisk Afdeling" er udløbet

Region Nordjylland

Billeddiagnostik

Hobroej 18 - 22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL, BILLEDIAGNOSTISK AFDELING
SØGER LEDENDE LÆGESEKRETÆR
 
Billeddiagnostik på Aalborg Universitetshospital er regionens største radiologiske enhed og fungerer som en universitetsafdeling med alle interesseområder indenfor radiologien. Området har gennemgået en meget stor udvidelse, såvel apparaturmæssigt som fysisk de sidste år og er fuldt digitaliseret med avanceret RIS/PACS og med veludstyret apparaturpark. Sekretariatet har ca. 45 lægesekretærer ansat, som fysisk er placeret i Hobro, Farsø samt i Aalborg på afsnit SYD og NORD. Der arbejdes netop nu frem mod anvendelse af nyindkøbt talegenkendelsessystem og ledende lægesekretær vil indgå i denne implementeringsopgave i 2018.
I det daglige samarbejde indgår den ledende lægesekretær i specialeledelsesteamet.
Det billeddiagnostiske speciale er en del af Klinik Diagnostik på Aalborg Universitetshospital og den ledende lægesekretær refererer således til klinikledelsen.
Følgende specialer indgår i Klinik Diagnostik: Klinisk Biokemi, Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Immunologi, Afsnit for Molekylærdiagnostik, Røntgenfysik, Klinisk Genetik, Patologi, Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Billeddiagnostik (Radiologi).
Vi tilbyder, at du - som ledende lægesekretær - kommer til at:
 
•Forestå den daglige ledelse af sekretariatet
•Medvirke til koordinering af patientforløb i tværfagligt samarbejde
•Afholde udviklingssamtaler med lægesekretærer
•Forestå udviklings- og uddannelsesopgaver for lægesekretærer
•Være primus motor i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø
•Kvalificere og implementere IT løsninger
•Omsætte aftalte strategiske mål
•Brande og profilere området
•Være ansvarlig for faglig kompetenceudvikling
•Have økonomisk indsigt i området
•Koordinere opgaver for andre faggrupper
 
Vores forventninger til dig er, at du har:
 
•Lægesekretæruddannelse
•Dokumenterede lederevner herunder dokumentation for relevant lederuddannelse eller villighed til at tage lederuddannelse
•Evne til at gennemføre strategisk planlægning og håndtere organisatoriske forandringsprocesser
•Gode IT- kundskaber
•Overblik og ordenssans
•Ansvarsbevidsthed
•Gode formidlingsevner
•En imødekommende og samarbejdsorienteret adfærd
 
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos klinikledelsessekretær Mette Christensen på metch@rn.dk
 
 
 .