Jobbet "Ergoterapeut til bostøtte" er udløbet

Region Nordjylland

Hadsund: Afdeling 2E og 2G

Kjeld H. Jensens Vej 2A,, 9560 Hadsund

Dit næste skridt
Bostedet Hadsund søger ergoterapeut til bostøtte.
Tiltrædelse 1. marts 2018 – eller snarest muligt.
 
Da en af vores dygtige ergoterapeuter har søgt nye udfordringer, søger vi en ergoterapeut til en fuldtidsstilling med arbejde i fortrinsvis dag- og aften tid samt weekender.
 
Bostedet Hadsund er et socialpsykiatrisk bosted med plads til 40 beboere.
Målgruppen er mennesker med svære sindslidelser.
 
Bostedet Hadsund er et tilbud i udvikling og forandring og har stort fokus på at arbejde recoveryorienteret ud fra en rehabiliterende tilgang. Vi har gennem 2017 arbejdet med et stort rehabiliteringsprojekt, som involverer både beboere og medarbejdere.
Vi tror på, at alle beboere kan komme videre i livet - med den rette støtte til at finde sin egen vej.
 
Medarbejderne arbejder med bostøtte på bostedet og er tværfaglige sammensat og det vægtes højt, at medlemmerne af de faglige teams sætter deres faglighed i spil. Det rehabiliterende tværfaglige team, består typisk af pædagoger, SOSA, sygeplejersker og ergoterapeuter.
 
Der henvises i øvrigt til hjemmesiden www.bostedethadsund.rn.dk
 
Vi forventer, at du:
 • Er en faglig dygtig ergoterapeut
 • Er indstillet på at arbejde i og udvikle et teamsamarbejde
 • Kan bringe sin monofaglighed i spil i det tværfaglige fællesskab
 • Tydelig i skrift og tale og kan medvirke i udviklingen af dokumentationsarbejdet
 • Engageret og god til at se nye faglige vinkler i det daglige arbejde
 • Er handlekraftig, har et godt overblik og bidrager til det gode arbejdsmiljø
 • Har viden og erfaring med at arbejde recovery - og rehabiliteringsorienteret
 • Kan arbejde helhedsorienteret med bostøtte
 • Kan håndtere beboere med lav frustrationstærskel ud fra en anerkendende tilgang
 • Er initiativrig i at igangsætte og fastholde aktiviteter sammen med beboerne.
Vi tilbyder:
 • Indflydelse på eget arbejde med mulighed for faglig udvikling
 • Deltagelse i faglige udviklingsprojekter
 • Supervision og faglig vejledning
 • Samarbejde med dygtige, erfarne og motiverede kollegaer
 • Indflydelse på tilrettelæggelse af egen arbejdstid (via systemet ”Min- Tid”)
 • Et godt introprogram
 
Nærmere oplysninger vedrørende stillingen kan indhentes hos afdelingsleder Jørn Rod Jensen,
tlf. 97 64 54 05.
Løn - og ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den forhandlingsberettigede organisation.
Der indhentes straffeattest.
 
Ansøgningsfrist er 15. januar 2018 kl. 12.00
Indkaldelse til samtale sker via mail.
Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag den 23. januar 2018