Jobbet "Jordemødre til føde- og barselsafdeling, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

 

Holbæk føde- og barselsafdeling søger dedikerede jordemoderkolleger.

På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Holbæk Sygehus søger vi 2-3 erfarne eller nyuddannede basisjordemødre i faste stillinger til besættelse 01.03.18, eller efter aftale.

I vores specialafdeling brænder vi for at skabe kvalitet og kontinuitet for de ca. 1500 kvinder og familier, der hvert år søger vores omsorg og behandling under graviditet, fødsel og barsel.

Vores gode fysiske rammer med føde-, barselsafsnit og svangreambulatorium i umiddelbar forlængelse af hinanden er med til at understøtte nærhed og sammenhæng i patientforløbene, give optimale betingelser for det tværfaglige samarbejde samt give mulighed for, at man som jordemoder kan arbejde bredt i hele jordemoderens virksomhedsområde. Vi har fire jordemoderkonsultationer i hhv. Nykøbing Sjælland, Kalundborg, Tølløse og Holbæk. Vi vægter højt at være en afdeling hvor der planlægges velfunderede individuelle patientforløb, og at der ledelse og medarbejder imellem er mulighed for åbent at drøfte faglige og organisatoriske udviklingsmuligheder.

Vi søger nu jordemoderkolleger der

  • Sætter en ære i at bidrage til et godt forløb for patienten og dennes familie
  • Værdsætter teamarbejde med afdelingens øvrige ansatte, studerende og samarbejdspartnere, ikke mindst det tætte samarbejde med kliniske jordemodersupervisorer, læger og sosu assistenter
  • Er fagligt engagerede og nysgerrige
  • Kan bidrage socialt med åbenhed og engagement
  • Ønsker at arbejde bredt i hele jordemoderens virksomhedsområde

1. november 2017 implementerede vi succesfuldt den klinisk jordemodersupervisorfunktion hele døgnet, med henblik på at styrke den faglige sparring i alle vagtlag.

Afdelingen har tillige sosu assistenter i vagt på føde- og barselsafsnittet.

Vi tilstræber størst mulig indflydelse på vagttilrettelæggelsen under hensyn til fællesskabet.

Hvis man bor i hovedstadsområdet, er der et hyggeligt vagtværelse til rådighed ved overnatning. Holbæk Sygehus ligger under fem minutters gang fra stationen.

Timetal: 37 timer pr. uge eller efter aftale

Ansættelsessamtaler ultimo januar 2018

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. 
Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.