Jobbet "Social- og Sundhedsassistent til fast aftenvagt geriatrisk sengeafsnit 03-4, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Akut geriatri

Vi søger en social- og Sundhedsassistent til fast aftenvagt geriatrisk sengeafsnit 03-4 

Den akutte geriatriske patient indlægges på afsnit 03-4 via Akutafdelingen, andre afsnit på Holbæk Sygehus eller direkte fra hjemmet via egen læge eller geriatrisk team. Vi har 20 geriatriske sengepladser. 

Vi behandler, plejer og vurderer patienter med faldproblematikker, faldende funktionsniveau, forvirringstilstande, infektioner og uafklarede symptomer hos den ældre. Vi lægger stor vægt på, at holde fokus på patienternes akutte og aktuelle sygdomme samtidig med at vi arbejder ud fra den rehabiliterende tanke, så patienten ikke taber yderligere funktion under indlæggelsen.

Vi har et tæt samarbejde med læger, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne samt logopæd på daglige tavlemøder på hverdage. Vi har et tæt samarbejde med primær sektor, hvortil vi udskriver patienterne til videre genoptræning. Vi lægger stort vægt på samarbejde med pårørende som vi opfatter som en vigtig ressource for vores patienter. Der er tilknyttet et ambulatorie til vores afdeling.

Din profil

  • Du har lyst til at udføre, videre udvikle/ eller lære den akutte geriatriske sygepleje i tæt samarbejde med engagerede kollegaer  
  • Du er interesseret i, sammen med dine kommende kollegaer, at bidrage til den faglige udvikling i afsnittet.
  • Du kan se dig selv arbejde både med sygepleje til den sårbare patient gruppe, samt øvrige patientgrupper
  • Du er motiveret for at deltage i den tildelte patientpleje
  • Du trives med at tilrettelægge samt være ansvarlig for sygeplejen til både de kompliceret og svært syge, samt de mere ukompliceret patienter
  • Du ser patienter og pårørende som samarbejdspartnere, og kan prioritere og strukturere dine opgaver, så patienterne og pårørende oplever en omsorgsfuld og helhedsorienteret sygepleje

Vi tilbyder dig…

En stilling hvor du har mulighed for at udfordre dig selv og din sygepleje både i det tværfaglige samarbejde, men også i selvstændig tilrettelæggelse af din sygepleje. 

Et arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på at have et højt fagligt niveau og en anerkendende kultur, hvor åbenhed, engagement og arbejdsglæde er nøgleord.

En afdeling som er uddannelsessted for læger, sygeplejestuderende og SSA-elever og vejledning derfor er en naturlig del af det daglige arbejde.

En stilling på 28 timer pr. uge som fast aftenvagt med weekend vagt hver 2. uge.

Din introduktion vil bestå af en individuel tilpasset oplæring med en eller to mentorer ud fra dine kompetencer. Du bliver en del af et team, hvor du arbejder tæt sammen med engagerede, dedikerede og dygtige kolleger og hvor du har mulighed for at påvirke den videre udvikling gennem fagligt engagement og nytænkning.

Vi håber, du er blevet inspireret til at søge stillingen og du vil sende en motiveret ansøgning til os. Har du lyst til at høre mere om stillingen eller komme på et uforpligtende besøg og en kop kaffe, så er du mere end velkommen til at kontakte os.

Du kan kontakte afdelingssygeplejerske Marian Tronhjem, 26 81 57 84.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. 
Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.