Jobbet "Fysioterapeut søges til barselsvikariat på 30 timer i Medicinsk Gruppe" er udløbet

Region Midtjylland

Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. marts 2018 - 31. august 2018 og er på 30 timer pr. uge. Arbejdstiden vil primært bestå af dagvagter mellem kl. 7.30 og 15.30 kombineret med sen- og weekendvagter. Stillingen omfatter primært opgaver på intensivt afsnit og sekundært Abdominalkirurgisk Afdeling P og Hæmatologisk Afdeling R på Tage-Hansens Gade.

intensivt afsnit vil du skulle arbejde selvstændigt som fysioterapeut, og dine primære samarbejdspartnere er sygeplejersker og læger. Den tidlige rehabilitering med mobilisering og træning af de kritisk syge patienter vægtes højt og foregår i samarbejde med afdelingens øvrige personale. Det vil være muligt at sparre med gruppens øvrige fysioterapeuter.

På Hæmatologisk Afdeling R og Abdominalkirurgisk Afdeling P vil du sammen med to andre terapeuter indgå i et team, der tager sig af træning, mobilisering og lungefysioterapi til primært indlagte patienter med hæmatologiske sygdomme og abdominale problemstillinger.

Vi står i den kommende tid overfor mange nye opgaver i forbindelse med udflytning til Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby. En del af nærværende gruppe er således berammet til at flytte til matriklen i Skejby i henholdsvis maj og september 2018. Dette betyder, at der efterspørges en medarbejder, som er omstillingsparat, åben og nysgerrig overfor både nye rammer og nye fysioterapeutiske specialer. Endvidere en medarbejder, der har lyst og engagement til at understøtte en ny fælles fremtid på det samlede universitetshospital.

Medicinsk Gruppe, Tage-Hansens Gade er en del af Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital. I hele afdelingen er vi 175 terapeuter fordelt på Nørrebrogade, Tage-Hansens Gade og Palle Juul-Jensens Boulevard. Medicinsk Gruppe på Tage-Hansens Gade tæller aktuelt 19 personer, fordelt på både fysioterapeuter, ergoterapeuter, en social- og sundhedsassistent samt en funktionsleder.

Det er en forudsætning, at du som ny kollega
 • har erfaring i forhold til det tværfaglige samarbejde med ergoterapeuter, sygeplejersker og læger og andre samarbejdspartnere på et hospital
 • har kendskab til mobilisering og respirationsfysioterapi
 • har et trænet klinisk blik
 • tager initiativ og medansvar for udviklingen i dit arbejdsområde
 • kan arbejde selvstændigt på en afdeling blandt mange andre faggrupper
 • kan træffe hurtige beslutninger og er omstillingsparat
 • kan bidrage til gruppens sociale liv med humor, åbenhed og engagement

Vi tilbyder
 • kompetente kolleger
 • en foranderlig og udfordrende hverdag
 • et højt fagligt niveau med mulighed for kompetenceudvikling
 • en personalegruppe som vægter et godt socialt samvær højt
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som skal fremsendes elektronisk. Vedhæft udførligt CV, eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt om formiddagen onsdag d. 31. januar 2018.

 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.