Jobbet "Lægesekretærer til Neurologisk Afdeling N, OUH pr. 1. februar 2018" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 17, stuen, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Har du lyst til at arbejde som lægesekretær i en afdeling, hvor vores teamstruktur giver dig mulighed for at indgå i et godt tværfagligt samarbejde? Så har vi jobbet til dig. 
Stillingen er på 37 timer ugentligt, evt. færre timer kan aftales. Mødetid kl. 7.30 eller 8.00 efter aftale. Herudover er der senvagter fra kl. 10.30 – 18.00 ca. hver 4. uge samt søndagsvagt kl. 8.00 – 14.00 ca. hver 20. uge. I disse vagter har du mulighed for at arbejde hjemmefra. 
 
Stillingen er i Epilepsiklinikken, hvor du i samarbejde med tre kollegaer kommer til at varetage alle opgaver i et patientforløb: visitation, booking, indkaldelse til forundersøgelse og kontroller, opfølgning på prøvesvar, skrivning og forløbsregistrering, telefonbetjening og andre administrative opgaver.  
I efteråret 2017 har vi opstartet et projekt med elektroniske spørgeskemabaserede konsultationer (PRO), hvor det er sekretærens ansvar i samarbejde med sygeplejersken at følge op på indkomne skemaer. Desuden er der tilknyttet en Søvnklinik, hvortil der bl.a. indkaldes patienter til indlæggelse. 
 
Opgaverne varetages på skift af teamets 4 sekretærer, da vi værdsætter fleksibilitet og samarbejde om kerneopgaven. Derfor vil der også i perioder kunne forekomme opgaver på tværs af afdelingens teams og afsnit. 
Har du særlige kompetencer, som vi kan have glæde af i afdelingen, forsøger vi gerne at tilpasse opgaverne, så de matcher dine kompetencer. 
Du får i alt 30 sekretærkollegaer, der arbejder i afdelingens ambulatorier, sengeafsnit, Klinisk Neurofysiologisk afsnit samt Neurorehabiliteringsafsnittet i Svendborg. 
 
I Afdeling N lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø, og arbejder i øjeblikket med anerkendende og udviklende feedback på tværs af vores afsnit. 
 
 
Vi søger kollegaer med følgende kompetencer: 
 • Lægesekretæruddannelse 
 • Kan lide kontakten med patienter og pårørende 
 • Ved at sekretærens indsats har betydning for patientens forløb i afdelingen 
 • Har forståelse for registreringer i CPAS og interesse i at sikre høj kvalitet i registreringerne
 • Kan bevare overblikket i et ambulatorium, hvor opgaverne ikke altid er forudsigelige 
 • Er engageret, målrettet og ansvarlig i opgaveløsningen 
 • Tager medansvar for udvikling af opgaverne i teamet 
 • Er fleksibel og parat til at hjælpe kollegaer på tværs af teams, når det kræves 
 
Hvis du vil være en del af vores team, kan vi tilbyde dig 
 • En dynamisk afdeling, hvor lægesekretæren er en aktiv medspiller i afdelingens tværfaglige teams 
 • Et godt og åbent arbejdsmiljø, hvor tværfagligt samarbejde er på dagsordenen 
 • En humoristisk og omsorgsfuld omgangstone 
 • En afdeling, hvor vi lægger vægt på, at patienten møder engagerede og professionelle medarbejdere, der stræber efter at leve op til hospitalets kvalitetsmål 
 • Flexordning 

Løn- og ansættelsesforhold: 
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst.     
Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed, og såfremt du ikke er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder. 
 
Yderligere oplysninger: 
Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende sekretær Helle Jørgensen på tlf. 6541 2341, mail helle.jorgensen@rsyd.dk eller stedfortræder for ledende sekretær Mette Christensen, 6541 1943, mette.christensen@rsyd.dk  
 
Ansøgningsfrist:  
Søndag den 21. januar 2018 
 
Ansættelsessamtaler: 
Forventes afholdt torsdag den 25. januar 2018. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.