Jobbet "Ledende overlæge til Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Administrationen, Hospitalsenhed Midt

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Med både det radiologiske speciale og alle ni medicinske specialer samlet i samme center har Diagnostisk Center unik mulighed for at udvikle nye, hurtige og effektive patientforløb med høj patientoplevet kvalitet. Der søges en ledende overlæge for radiologi, som skal være en markant drivkraft i at fortsætte den udvikling, der har placeret Hospitalsenhed Midt blandt landets bedste på patient- og medarbejdertilfredshed.

Opgaven
Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg er en sammenslutning af de medicinske specialer og radiologi. Den ledende overlæge for radiologi fungerer som centerleder for centret og udgør sammen med den ledende overlæge for medicinske specialer og oversygeplejersken centerledelsen. Centerledelsen har ansvar for den videre udvikling af innovative patientforløb, hvor den dybe integration mellem radiologien og de medicinske specialer giver særligt gode muligheder for hurtig udredning og behandling.

Som central figur i centerledelsen skal den ledende overlæge understøtte, at centerledelsen fungerer som et stærkt, effektivt og professionelt ledelsesteam, der er synligt, skaber retning og arbejder for at sikre høj faglighed og udvikling. Samarbejdet i centerledelsen prioriteres højt, og på relevante områder arbejder centerledelsen med løsning og udvikling af tværgående opgaver.

Opgaverne for centerledelsen omfatter derudover, at:
  • Skabe høj kvalitet i patientudredning og -behandling
  • Koordinere centrets arbejdstilrettelæggelse
  • Sikre optimale patientforløb på tværs af hospitalet
  • Sikre en velfungerende styring af ressourcer og aktiviteter
  • Facilitere forskning sammen med de relevante ressourcepersoner
  • Sikre fokus på uddannelse og videndeling på alle niveauer
  • Skabe en god kultur, hensigtsmæssige samarbejdsformer og et frugtbart arbejdsmiljø i afdelingen.

Personen
Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i radiologi. Den ledende overlæge skal være respekteret for sine samarbejdsevner og faglighed samt have et solidt erfaringsgrundlag, som kan bidrage fagligt, klinisk og forskningsmæssigt til centrets og det radiologiske speciales drift og udvikling.

Gode ledelseskompetencer og samarbejdsevner er en forudsætning og prioriteres højt, ligesom ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav. Den ledende overlæge skal have faglig og personlig integritet og gennemslagskraft og formå at etablere respekt om sin person og dermed skabe legitimitet for sig selv som leder og for centeret.Den nye ledende overlæge er samarbejdsorienteret, synlig og kan samtidig motivere og inspirere medarbejderne.

Den nye ledende overlæge er en leder, som trives ude i klinikken tæt på drift og diagnostik. Samtidig har den ledende overlæge visioner og kan se udviklingsmulighederne og potentialerne både internt i afdelingen, men også på hele det radiologiske speciale i Region Midtjylland. Derudover må den ledende overlæge gerne have interesse for ressourcestyring, kvalitetsudvikling, faglig udvikling og forskning.

Vilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomsten for lægelige chefer mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Ansøgning og yderligere information
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 12.00.

Se den fulde stillings- og personprofil og søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt, telefon 78 44 11 03, eller adm. direktør Lars Muusmann, MUUSMANN, telefon 40 76 72 27.