Jobbet "Reservelæge, 3 introduktionsstillinger" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Reservelæge, introduktionsstillinger

 

Jobbet

To stillinger som reservelæge er ledige  pr. 01.03.2018 (1330-210-63-i-02, 1330-210-63-i-04) og 1 stilling pr. 01.05.2018 (1330-210-63-i-03) og et år frem. Stillingerne er klassificeret som introduktionsstillinger i klinisk mikrobiologi - og kan søges af læger med maksimalt to års funktionstid i specialet.
Afdelingen har et vagtlag med 8 skiftet vagt. Vagt med tilstedeværelse til kl. 22.00 på hverdage, og lørdag og søndag tilstedeværelse til kl. 16.00 og efterfølgende rådighedstjeneste fra bolig til kl. 22.00.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en forskningsaktiv afdeling, hvor der vil være gode muligheder for at blive introduceret til forskning.

Ansøgningen til ovennævnte stillinger skal fremsendes via linket i annoncen, og indeholde oplysning om stillingen, klassifikationsnummer, cpr. nr., eksamensår og resultat samt tidligere beskæftigelse, og skal være afdelingen i hænde senest fredag d. 19. januar 2018, kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 4.

Løn forhandles i henhold til principperne om ny løn/i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningen og evt. spørgsmål stiles til:
Uddannelsesansvarlig overlæge
Overlæge Henrik Calum, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 445,
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
Mail: henrik.pierre.calum@regionh.dk
Tlf.: 3862-2411