Jobbet "Læge og registerforsker til Hud- og Allergiafdeling, Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, Hellerup [2900] Gentofte

Dit næste skridt
Der søges en reservelæge til varetagelse af et klinisk-epidemiologisk projekt vedrørende atopisk eksem.  
 
Projektet har primært til formål at opbygge et landsdækkende register for atopisk eksem patienter.  
 
Lægen skal i den forbindelse søge om relevante tilladelser hos Etisk Komité og Datatilsynet. Derudover skal personen i REDCap færdiggøre et indtastningsmodul og sørge for at dette fungerer med iPads og lokale computere på landets hudafdelinger, d.v.s. Aarhus, Bispebjerg, Gentofte, Odense og Roskilde Hospital. Der må derfor påregnes nogle få rejsedage.
 
I og med at opbygningen af dette atopisk eksem register ikke forventes at tage så lang tid, skal personen etablere sit eget forskningsprojekt på hudafdelingen. Det forventes at være et epidemiologisk projekt i de danske registre og kan evt. danne basis for en ph.d. uddannelse.   
 
Der søges en engageret og ambitiøs læge med mod på dermatologi. Det er vigtigt, at du har flair for tal/statistik, har god biologisk indsigt og er god til at formulere dig skriftligt på dansk og engelsk. Du skal også have lyst til selvstændige arbejdsopgaver og til at indgå i et dynamisk team med afdelingens øvrige forskningsmedarbejdere.  
 
Stillingen er til besættelse snarest muligt, og der påregnes en 1-årig ansættelse. 
 
Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til Professor, overlæge Jacob Thyssen, e-mail: jacob.p.thyssen@regionh.dk.  
 
Ansøgning inklusiv kopi af eksamensbeviser med karakterudskrifter fra både din kandidatuddannelse og den adgangsgivende eksamen (studentereksamen, HF og lignende) sendes via nedenstående link. 
 
Ansøgningsfrist 31. januar 2018 kl. 12.