Jobbet "Sygeplejersker til Neurologisk afdeling, Vest Dansk Center for Rygmarvsskade (VCR)" er udløbet

Region Midtjylland

Neurologi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
To stillinger som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Neurologisk afdeling, Vest Dansk Center for Rygmarvsskade, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller efter aftale.
 
Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge med blandende vagter og weekendvagter.
 
Sygepleje på Vestdansk Center for Rygmarvsskade:
- et område i konstant udvikling
Sygeplejersken er en vigtig nøgleperson i den rygmarvsskadede patients tværfaglige rehabiliteringsforløb.
Vi søger to sygeplejersker:
  • der involverer patient og pårørende i rehabiliteringsforløbet.
  • som brænder for kommunikation med patienten og pårørende
  • der mestrer tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og som er i stand til at skabe kontinuitet og flow i lange rehabiliteringsforløb. På VCR arbejder vi systematisk med at optimere vore patientforløb
  • som kan håndtere kontinuerligt at blive udfordret af nye arbejdsgange og metoder. 
  • der har viden om kvalitet, forskning og udvikling, og som naturligt arbejder med dette i daglig klinisk praksis.
  • med erfaring inden for rehabilitering samt lyst og evne til at håndtere lange komplicerede patientforløb.  Vi arbejder med patienten som samarbejdspartner, og arbejder i tværfaglige teams omkring patienten.
  • med erfaring inden for dataindsamling og dokumentation.
  • som kan læse og vurdere danske og engelsksprogede artikler
VCR arbejder mod at blive en universitetsklinik, og der er i hverdagen et tæt samarbejde mellem klinik og forskning

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Om Vestdansk Center for Rygmarvsskade:
- en spændende arbejdsplads hvor du kan udfordre og udfolde din sygepleje
Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er en del af Neurologisk Afdeling på Hospitalsenhed MIDT, og er beliggende i eget hus ved Søndersø i Viborg
 
Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for Rygmarvsskade(VCR) den tværfaglige rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet.
 
Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt - også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge- og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet.
 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade arbejder forskningsmæssigt mod at opnå status som universitetsklinik. Centeret har egen forskningsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til, at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Neurologisk afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Annie Schulz 78 44 61 84.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest onsdag den 24. januar 2018.
Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 29. januar 2018 og tirsdag den 30. januar 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.