Jobbet "Introduktionsstilling" er udløbet

Region Midtjylland

Billeddiagnostisk afd. Læger

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Har du lyst til en uddannelse indenfor Radiologi i et spændende tværfagligt speciale, hvor diagnostik, udvikling, højt fagligt niveau og innovation står i centrum?
 
En 1- årig introduktionsstilling som reservelæge på Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens er ledig til besættelse per 1. juni 2018.

Vi lægger vægt på at give en uddannelse, som ser målbeskrivelsen som minimumskrav. Vi har et stort antal UL interventioner og vil gerne oplære en introlæge i dette.
Med placering af en satellitfunktion i vores akutafdeling vil der være rig mulighed for at lære den akutte radiologi.
 
HEH er det sydligste akuthospital i Region Midt med et befolkningsunderlag på cirka 250.000.
Hospitalet ligger i køreafstand fra Aarhus og der er gode offentlige transportmidler både nord- og sydfra.
 
Afdelingen består af 2 matrikler: én i Horsens og én i Skanderborg. Afdelingen udfører ca. 110.000 undersøgelser årligt. Der vil ikke være tjeneste i Skanderborg. Undersøgelserne fra Skanderborg beskrives i Horsens.
Afdelingen er bestykket med 5 konventionelle røntgenrum, 4 ultralydsrum, 3 CT-scanner og 2 MR skannere.
 
Den lægelige stab udgør pt. 1 ledende overlæge, 5 overlæger, 5 afdelingslæger, 2 hoveduddannelseslæger og 3 introlæger.
 
Afdelingen scorer højt på patient- og medarbejdertilfredshed. Vi lægger vægt på et godt samarbejde såvel internt som eksternt. Vores omgangsform bygger på gensidig respekt og anerkendelse.
Der er for den uddannelsessøgende gode muligheder for at erhverve sig en solid basisuddannelse indenfor billeddiagnostikkens gængse modaliteter: konventionel røntgen, ultralyd, CT og MR.
 
Der er formaliseret undervisning hver mandag, hvor de uddannelsessøgende læger skiftes til at gennemgå et emne, således man i løbet af et år kommer gennem abdominal-, orto-, thorax- og neuroradiologi. Undervisningen har også deltagelse af speciallæger.
Uddannelseslægerne vil også få funktion med at undervise KBU læger og medicinstuderende. Selvfølgelig med opbakning fra UKYL, UAO og øvrige speciallæger.
 
Har du lyst til at høre mere om det radiologiske speciale og de mange muligheder uddannelsen giver eller vil du vide mere om det at være yngre læge/I-læge på Røntgen og Skanning i Horsens, er du velkommen til at kontakte Ledende overlæge Lasse Nørgaard, Tlf. 7842 5800.
 
Det er en forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens at der gives samtykke til indhentelse af børneattest og at der forligger en tilfredsstillende autorisation.
Ansættelse i en introduktionsstilling kræver gennemført KBU dvs. tilladelse til selvstændig virke.
 
Kun ansøgninger der er sendt elektronisk via nedenstående link bliver taget i betragtning
Ansøgningsfrist: Den 5. februar 2018.
Ansættelsessamtale forventes, efter aftale, afholdt i uge 6 eller 7 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale