Jobbet "Sygeplejerske Akutmodtagelsen afsnit 404" er udløbet

Region Nordjylland

Sengeafsnit for Akut Modtagelse 404

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
Barselsvikariat ledigt i Akutområdet, sengeafsnit 404 fra 15.2-2018 til 31.12-2018

Akutområdet består af:
• Afsnit 402 med Skadestue og Modtagelse.
• Afsnit 404 kortidssengeafsnit

Der er sidestillet afsnitsledelse men personalet refererer henholdsvis til:
• Afsnit 402 - Afsnitsledende sygeplejerske Winnie Poulsen.
• Afsnit 404 - Afsnitsledende sygeplejerske Hanne Nørskov.
• Hele akutområdet repræsenteres af Ledende overlæge Marc Ludwig.

I forbindelse med afsnit 404 ligger Dagafsnit/ Diagnostisk center, hvor afsnitsledelsen består af ledende overlæge Peder Bjerg Christensen og Afsnitsledende sygeplejerske Hanne Nørskov.

Akutområdets afsnit 404 har 24 sengepladser og varetager pleje og behandling af medicinske og mave-tarm kirurgiske patienter med:
o Et øget observationsbehov eller
o Et uafklaret symptombillede eller
o Et indlæggelses forløb op til 48 timer

I afsnit 404 har vi en høj grad af uddannelsesforpligtigelse. I afsnittet er der sygeplejestuderende, SSA -elever, Ambulanceassistent elever og ind imellem erhvervspraktikanter og skoleelever i brobygning.
Dine kolleger er sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter, speciale- og uddannelsessøgende læger, hvor såvel mono- som tværfagligt samarbejde er i fokus. Afsnittet har ansat en  psykiatrisk sygeplejerske, som er til rådighed på alle hverdage.

Akutområdet er ofte patientens første møde med hospitalet, hvorfor service og imødekommenhed prioriteres højt.

Du
• Har en faglig solid viden, minimum 2 års erfaring fra medicinsk/ kirurgisk sengeafsnit.
• Formår at arbejde selvstændig samtidig med, at du kan samarbejde mono- som tværfagligt.
• Har sociale kompetencer der gør, at du hurtigt kan opbygge et tillidsforhold til patienter og pårørende.
• Du inddrager aktivt patient og pårørende som medspillere i patientforløbet.
• Kan holde flere bolde i luften samtidigt og ikke lader dig stresse af dette.
• Har gode kommunikative evner, -også når det er svært.
• Medvirker til et godt uddannelsesmiljø, hvor vejledning og undervisning af elever/ studerende er en del af din dagligdag.
• Er afklaret med, at stillingen indebærer 10-12 vagter over 8 uger, for nuværende dagvagter/nattevagter.
• Weekendvagter er både 12 timers og 8 timers vagter.

Vi
• Mangler en sygeplejerske der brænder for den akutte sygepleje.
• Er ca. 110 kollegaer fordelt mellem afsnit 402, afsnit 404 og Diagnostisk Center/ Dagafsnit.
• Tilbyder et uhøjtidelig kollegialt miljø, med stor mulighed for selv at planlægge og præge opgaveløsningen.
• Giver mulighed for faglig udvikling herunder intern undervisning.
• Tilbyder medindflydelse og medansvar i forhold til beslutninger, der har betydning for afsnittet.
• Tilbyder vejledning og sparring fra et kompetent og erfarent personale.
• Tilbyder mentor ordning, samt et individuelt introduktions program.

Stillingen er på 37 timer pr/uge.
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen så kontakt:
Afsnitsledende sygeplejerske Hanne Nørskov på tlf. 51427530
Vi holder ansættelsessamtaler  d 25.1 2018 fra kl. 12.00
Løn- og ansættelsesvilkår fastlægges efter forhandling med den relevante faglige organisation