Jobbet "1 introduktionsstilling ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
En introduktionsstilling med uddannelsesprogram og 12 måneders ansættelse ved Infektionsmedicinsk Klinik er ledig til besættelse snarest muligt og senest pr. 1. marts 2018.  
 
Stillingen er delt med henholdsvis 6 måneder i den infektionsmedicinske del og 6 måneder i Cystisk Fibrose-enheden i Infektionsmedicinsk Klinik (1301772-01-i-05 ).  
 
Infektionsmedicinsk Klinik – CF-enheden
Det Østdanske Center for Cystisk Fibrose er administrativt delt i en børnesektion varetaget af Pædiatrisk Klinik og en voksensektion under Infektionsmedicinsk Klinik.  
 
Voksensektionen varetager indlæggelse og ambulant behandling af ca. 200 patienter.  
 
Til enheden er knyttet tre overlæger og én reservelæge.  
 
På grund af patienternes multifacetterede og komplekse problemer er reservelægen fast tilknyttet enheden i 6 måneder med kun enkeltstående vagter eller anden funktion i Infektionsmedicinsk Klinik.  
 
Infektionsmedicinsk Klinik  
Vagtforhold: 7-skiftet bunden vagt, 2-holdsdrift hverdage, døgnvagt weekend og helligdage.  
 
Klinikken varetager patienter med svære infektionsmedicinske sygdomme, herunder HIV og hepatitis, infektioner i CNS, tropesygdomme, immundefekter og cystisk fibrose samt visse patienter med tuberkulose. Enheden har særlige tropemedicinske forpligtelser over for DANIDA, Røde Kors m.fl.  
 
Klinikken har tilsynsforpligtelse for infektionsmedicin for Rigshospitalet og tilknyttede institutioner. Klinikkens ambulatorium varetager især HIV og hepatitisbehandling og er herudover et efterbehandlingsambulatorium for afdelingen og infektions- og tropemedicinsk henvisningsambulatorium. Ambulatoriet er desuden en åben HIV-screeningsklinik. I ambulatoriet findes en rejseservice, som er et selvfinansieret rejsemedicinsk rådgivnings- og vaccinationscenter.  
 
Afdelingen prioriterer lægelig uddannelse højt og deltager i undervisningen af medicinstuderende.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til:  
 
Klinikchef, overlæge, dr. med. Åse Bengård Andersen, 3545 7707 eller  
Uddannelsesansvarlig overlæge, dr. med. Ole Kirk, 3545 1494.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem RegionH og Foreningen af Yngre Læger for underordnede læger.
 
Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  
 
Ansøgningen sendes via link og ansøgningsfristen er den 19. januar 2018 kl. 12.00.  
 
Link til stillingsbeskrivelse: