Jobbet "Sygeplejerske til Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Esrumvej 143, 3000 Helsingør

Dit næste skridt
Afsnit 2712 søger sygeplejerske, der har ønske om at gøre karriere indenfor psykiatrisk sygepleje.

Du har mulighed for at gøre karriere indenfor 4 spor i det psykiatriske speciale:  
  • Klinisk sygepleje   
  • Pædagogisk sygepleje   
  • Forskning   
  • Ledelse   
Vejen dertil planlægges med dig. 
 
Herudover får du som ansat på 2712 indflydelse på afsnittets faglige udvikling og arbejdsgange gennem forbedringsarbejde, hvortil vi anvender Lean-metoden.  
 
Vi lægger vægt på, at du som sygeplejerske tilegner dig både teoretiske og praktiske kompetencer indenfor den psykiatriske sygepleje. 
 
På afsnittet indgår du i et tværfagligt behandlingsteam som består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver.  
 
Behandling og pleje tilrettelægges ud fra en helhedsorienteret tænkning. Den sygeplejefaglige referenceramme tager afsæt i ”Tidevandsmodellen”. Der arbejdes ligeledes ud fra kognitiv adfærdsterapi og psykiatrisk Center Nordsjælland er optaget af at understøtte patientens personlige recoveryproces. Tilgangen suppleres med indførelsen af Safewards i det nye år.
 
Afsnittet ligger som en del af 3 åbne sengeafsnit med plads til i alt 48 patienter, endvidere er der tilknyttet et distriktspsykiatrisk afsnit, herunder et Opsøgende Psykiatrisk team. Helsingør afdelingen ligger i et lyst og moderne byggeri.  
 
Vi hører meget gerne fra dig, hvis du ligesom vi, lægger vægt på at skabe værdi for patienten under indlæggelsen. 
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 32-37 timer pr. uge i blandede vagter. Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2018 eller efter aftale.
 
Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
 
Ansøgningsprocedure
Hvis du gerne vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Elsebeth Bredahl Møller på tlf. 38 64 34 34 eller udviklingschef Gitte Busch Pedersen på tlf. 38 64 34 02.

Ansøgningsfristen er den 25. januar 2018, kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. januar 2018 om formiddagen. 
 
Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket herunder