Jobbet "Sygeplejerske til Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Sygeplejerske til åbent døgnafsnit 2221

Åbent døgnafsnit 2221 i Hillerød har 13 sengepladser og 3 pladser til patientstyrede senge. De 3 patientstyrede senge er en ordning hvor udvalgte patienter kan indlægge sig selv, efter eget ønske. Vi modtager patienter fra 18 år til 70 år med indlæggelseskrævende psykiatrisk lidelse til udredning og behandling.

Vi tilbyder, at arbejde:

 • Tværfagligt
 • Ud fra kognitiv adfærdsterapi og miljøterapeutiske principper
 • Med helhed og kvalitet i den kliniske psykiatriske sygepleje
 • Med kontaktpersonfunktion
 • Behandlings- og plejeorienteret
 • Udviklingsorienteret og målrettet
 • Sammen med en personalegruppe med stor viden og erfaring indenfor specialet
 • Hvor plejepersonalegruppen består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
 • Målrettet med forbedringsarbejde på Psykiatrisk Center Nordsjælland
 • Med Safewards
Vi samarbejder målrettet med pårørende, kommunale instanser, praktiserende læger og andre afdelinger. Derudover samarbejder vi også med OPUS, OP-team/ distriktspsykiatri / FACT, og ambulatorier. Vi tilbyder tværfaglig kognitiv supervision 1 gang om ugen af 1 time pr. gang.
Afsnittet afholder årligt 2 udviklingsdage. Udover obligatoriske kurser planlægges uddannelse og kurser ved medarbejderudviklingssamtale, som afholdes en gang om året. 
Gennem det første års ansættelse vil du få tilknyttet en mentor, blandt personalet, der vil følge dig, som en del af introduktionen til afsnittet.

Vi forventer, at du:

 • Er sygeplejerske – gerne med psykiatrisk erfaring
 • Har interesse for specialet
 • Er engageret, selvstændig og ansvarsbevidst
 • Har gode samarbejdsevner, og et godt humør

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 32 timer i skiftende vagter. Stillingen er til besættelse 1. marts 2018 eller efter aftale.

Løn- og ansættelesvilkår følger gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Kim Johansson på tlf.nr. 38 64 32 31.

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2018, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29.-30. januar 2018.

Ansøgning, CV, uddannelsespapirer og andre relevante dokumenter sendes online via linket på siden.