Jobbet "Systemadministrator til AGFA RIS/PACS på Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75 / Kildegårdsvej 28, 2730 / 2900 Herlev / Hellerup

Dit næste skridt
Har du lyst til at være med til at sikre, at afdelingens patienter får den bedste behandling på et højt fagligt niveau? Så er du måske en af vores nye kollegaer på Nuklearmedicinsk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital.  
 
Pr. 1. marts 2018, eller snarest derefter, har vi 2 faste stillinger som systemadministratorer til AGFA RIS/PACS. Vi søger to radiografer/bioanalytikere, der er vant til ar arbejde med AGFA RIS/PACS og som kender til arbejdet som systemadministrator eller som har lyst til at udvide sine kompetencer på opgaven og gennemgå certificeringskurset. Vi har to ledige stillinger, da vi mangler en systemadministrator både på Herlev Hospital og Gentofte Hospital.  
 
Efter oplæringsperioden forventer vi, at din arbejdstid vil være delt, så funktionen som systemadministrator udgør halvdelen af arbejdstiden, mens resten af arbejdstiden indgår du i rutineopgaverne med afdelingens øvrige bioanalytikere, sygeplejersker og radiografer.  
 
Din hovedopgave som systemadministrator er at sikre dine kollegers anvendelse af AGFA RIS/PACS bedst muligt i forhold til kerneydelsen inden for diagnostik, patientbehandling og patient- og datasikkerhed på afdelingen. Du skal være med til at sikre drift, support og uddannelse af systemet på afdelingen, i tæt samarbejde med afdelingens fysiker, ingeniører og øvrige personale.  
 
Arbejdspladsen  
Vi er en afdeling med højt motiverede medarbejdere inden for mange forskellige faggrupper. Afdelingen er opdelt i fire afsnit, tre afsnit på Herlev og ét på Gentofte. På Gentofte Hospital er der ansat 24 medarbejdere, 16 bioanalytikere, 1 sygehjælper, 1 lægesekretær, 5 læger og 1 teknikumingeniør. Afdelingen har ny PET/CT-skanner (2016) og SPECT/CT-skanner (2018). Inden for de sidste år er der taget to nye renografikameraer i brug. Der er også en SPECT/CT-skanner, et to-detektor gammakamera og af fysiologiske undersøgelser udføres distalt tryk og arbejdsbelastning til myokardieskintigrafier. Endelig er der to DEXA-skannere til bestemmelse af knogletæthed.  
 
På Herlev Hospital er afdelingen opdelt i tre afsnit. KFA-afsnittet, PET-centeret og cyklotronenheden. I KFA-afsnittet udføres nuklearmedicinske og fysiologiske undersøgelser. Vi har fået ny SPECT/CT-skanner (2017) og har yderligere tre ældre SPECT/CT-skannere, fire gammakameraer og to DEXA-skannere. Vi laver distalt tryk, lungefunktionsundersøgelser, vippelejetest, GFR-målinger og hjertebelastninger til myokardieskintigrafier, samt fremstilling af radioaktive lægemidler i eget laboratorie. På 3. sal ligger PET-centeret med tre PET/CT-skannere, som har åbent til kl. 19 tre dage om ugen. På Herlev er der ansat 25 bioanalytikere, 7 sygeplejersker, 5 radiografer og 3 sygehjælpere. I alt er der ansat 88 medarbejdere i afdelingens fire afsnit.  
 
Du vil blive ansat med hovedfunktion på enten Herlev Hospital eller Gentofte Hospital. Der vil dog være ugentlige møder på ét af hospitalerne for at koordinere arbejdet med AGFA RIS/PACS.  
 
Vi tilbyder  
 • To stillinger på 37 timer/uge fra den 1. marts 2018 eller snarest derefter.  
 • En alsidig arbejdsplads, med mulighed for faglig udvikling.  
 • Som AGFA RIS/PACS systemadministrator skal du være med til at sikre, at kollegaers anvendelse af systemet bedst muligt understøtter den lægefaglige kerneydelse inden for diagnostik, patientbehandling samt patient- og datasikkerhed på Nuklearmedicinsk Afdeling på Herlev Gentofte Hospital.  
 • Du bliver en del af Regionens AGFA RIS/PACS systemadministratorforum.  
 • Tæt tværfagligt samarbejde med gode kollegaer (bioanalytikere, sygeplejersker, radiografer, fysiker, ingeniører og læger).  
Vi forventer at du  
 • Har autorisation som radiograf /bioanalytiker med indgående kendskab til RIS og sammenhæng til PACS og øvrige moduler samt integrationer  
 • Engagerer dig i den daglige drift  
 • Opnår et tæt samarbejde mellem afdelingens systemadministratorer  
 • Er servicemindet og har et godt humør  
 • Gennemfører og består grundlæggende RIS/PACS certificeringskursus hos CIMT  
 • Varetager opgaverne med drift, support og uddannelse af RIS/PACS inden for afdelingen  
 • Varetager lokal konfigurering af RIS/PACS.  
 • Deltager i systemadministratorforum og bistår ved særlige opgaver på andre hospitaler.  
 
Ansættelsesvilkår  
Stillingerne er fuldtidsstillinger, hvor der kan forventes forskudt tjeneste mellem kl. 7.00 – 19.00, mandag til fredag efter fastlagt plan. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.  
 
Ansøgningsprocedure  
Ansøgningsfristen er den 22. januar og vi forventer at afholde samtaler i uge 4 og 5, 2018.  
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Jenny Rahbek på tlf. 38 68 24 64 /24 87 77 92, hvor man også kan få en stillingsbeskrivelse for systemadministratorfunktionen.  
 
Ansøgningen og CV sendes online via linket her på siden.