Jobbet "Overlæge/afdelingslæge" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Winsløwparken 15, 2. sal, indgang 240, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Ved Afdeling for Klinisk Patologi, OUH, er en stilling som overlæge, subsidiært afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. juni 2018 eller efter aftale.     
 
Stillingens primære indhold er den daglige varetagelse af patologien indenfor et af ekspertområderne  
 
Gastrointestinal patologi incl pancreas og lever 
Nefrourologisk patologi 
Gynækologisk patologi og perinatal patologi 
Dermatopatologi 
 
i samarbejde med de øvrige speciallæger i dette team.  
 
Overlægen må være indstillet på, på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger, at deltage i afdelingens samlede drift.     
 
Afdelingen er en tværgående diagnostisk afdeling med specialet patologisk anatomi og cytologi.     
 
Afdelingens læger er opdelt i teams med følgende ekspertfunktioner:  
 • Øvre gastrointestinalkanal, inkl. pancreas, galdeveje og lever 
 • Nedre gastrointestinalkanal 
 • Gynækologisk og perinatal patologi 
 • Nefro-urologisk patologi 
 • Lungepatologi og hoved-halspatologi  
 • Mammapatologi 
 • Dermatopatologi 
 • Hæmatologisk og lymfeknudepatologi 
 • Neuromuskulær og bløddelspatologi 

Afdelingen driver tværgående laboratorier indenfor områderne onkologisk cytogenetik, cytologi, flowcytometri, molekylær patologi samt elektronmikroskopi.      

Afdelingens optageområde er Odense Universitetshospital samt almen praksis, speciallægepraksis og tandlægepraksis på Fyn.     
 
Afdelingen har regionsfunktion for:  
 • Nefropatologi 
 • Hæmatopatologi 
 • Interstitielle lungesygdomme 
 • Hepatologiske sygdomme 
 • Inflammatoriske og degenerative muskelsygdomme 
 • Foster- og spædbarnsobduktioner  
Herudover serviceres med højt specialiserede undersøgelser såvel i Region Syddanmark som øvrige regioner i landet.     
 
Afdelingen har højt specialiserede funktioner inden for:   
 • Metaboliske knoglesygdomme 
 • Medicinske hjertesygdomme 
 • Maligne børnetumorer 
 • Kompleks oral patologi 
 • Cerebrale neoplasier, degenerative/metaboliske sygdomme samt misdannelser    
Afdelingen meddeler undervisning til såvel bachelor- som kandidatstudiet i medicin samt til biomedicinstudierne.     
Afdelingen har p.t. 1 ordinær professor, 2 eksternt finansierede kliniske professorer samt 7 kliniske lektorer.     
Afdelingen har videreuddannelsesforpligtelse for specialets læger, som p.t. omfatter 3 introduktionsreservelæger og 6 læger i hoveduddannelsesforløb. Desuden har afdelingen en læge i hoveduddannelsesforløb i retsmedicin i samarbejde med Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet. Afdelingen deltager endvidere i uddannelsen af læger i tilgrænsende specialer.     
 
Den nuværende faste lægestab består af 1 ledende overlæge og professor, 2 professorer, 16 overlæger og 7 afdelingslæger. Speciallægerne arbejder sammen i de nævnte ekspertområder. Speciallægerne i grupperne dækker hinanden ved vakancer. Reservelægerne alternerer mellem afdelingens specialeområder.    
 
Som universitetsafdeling med højt specialiserede funktioner arbejder afdelingen med diagnostik, forskning, udvikling, kvalitetssikring og undervisning. Metodologisk har afdelingen en udvikling i gang inden for morfometri/billedanalyse, flowcytometri, onkologisk cytogenetik, immunhistokemi og molekylær patologi.     
 
Afdelingen er i alt normeret med 144 personer, bestående af læger, molekylærbiologer, bioanalytikere, lægesekretærer og kapelassistenter. Afdelingen har uddannelsesforpligtelse for bioanalytikere, lægesekretærelever, medicinstuderende og biomekanikstuderende. Odense Universitetshospital arbejder med sammenhængende patientforløb for kræftpatienter, hvor Afdeling for Klinisk Patologi er en naturlig del.     
 
Ansøgeren skal være speciallæge i patologisk anatomi og cytologi. Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de 7 kompetenceområder: medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Vedlagte skema bedes udfyldt med relevante data fra CV'et og medsendes ansøgningen. Skema til faglig bedømmelse overlæge 
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos ledende sekretær Inge-Lise Hansen, inge-lise.hansen@rsyd.dk     
 
Du er også velkommen til at kontakte ledende overlæge Niels Marcussen, tlf. 6541 4800 ved yderligere spørgsmål.     
 
Ansøgningsfristen er lørdag den 10. marts 2018.   
 
Ansøgningen skal sendes elektronisk via jobannoncen.