Jobbet "Bioanalytiker til kvalitetsarbejde, Kromosomlaboratoriet, Klinisk Genetisk Klinik, Diagnostisk Center, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
   
En fuldtidsstilling som bioanalytiker til kvalitetsarbejde er ledig til besættelse den 1. maj 2018 eller efter aftale. Søger du nye udfordringer, er du struktureret, har overblik, har flair for håndtering og udfærdigelse af dokumentation og er god til tværfagligt samarbejde så modtager vi gerne din ansøgning.  
 
Om Klinikken  
Klinisk Genetisk Klinik beskæftiger sig bredt med diagnostik og rådgivning indenfor en lang række genetiske sygdomme. Vi har en omfattende laboratorieaktivitet og anvender tidssvarende metoder og teknikker indenfor molekylær- og cytogenetik. Herunder kromosomanalyser, metaboliske analyser, enkeltgen-analyser samt NGS-baseret teknologi til non-invasiv prænatal diagnostik, genpaneler og exomsekventeringer. Fagområdet er under konstant udvikling med mange spændende problemstillinger og udfordringer. Klinisk Genetisk Klinik er p.t. fysisk opdelt på to matrikler på henholdsvis Blegdamsvej i København og Gl. Landevej i Glostrup.  
I Kromosomlaboratoriet arbejder vi med præ- og postnatal kromosomdiagnostik, som kan afsløre kromosomsygdomme samt cytogenetiske og molekylære analyser til diagnostik og opfølgning af børn og voksne med maligne hæmatologiske sygdomme.  
Klinikken har en betydelig forskningsmæssig aktivitet og samarbejder bredt med afdelinger i ind- og udland.  
Det samlede antal stillinger er ca. 120 årsværk, heraf 20 læger og yderligere 17 akademikere, 60 bioanalytikere, 6 genetiske vejledere, 10 sekretærer og 8 administrative medarbejdere.  
Du vil blive del af en organisation, hvor alle faggrupper arbejder tæt sammen om 4 kerneopgaver; rådgivning, diagnostik, forskning og uddannelse. En del af klinikkens analyser er DANAK akkrediteret efter ISO 15189 standarden.  
 
Om jobbet  
Stillingen som bioanalytiker med funktion som kvalitetsmedarbejder er nyoprettet, så du vil have rig mulighed for at udvikle funktionen, så den giver mening for dig og klinikken. Stillingen har funktioner inden for kromosomområdet. Du vil sammen med kvalitetslederen, og områdets afdelingsbioanalytikere, bioanalytikere og akademikere beskrive og dokumentere vores analysearbejde inden for rammerne af det kvalitetssystem, som er under opbygning på Blegdamsvej-matriklen med henblik på en kommende akkreditering efter ISO 15189 standarden. Du vil ydermere komme til at arbejde sammen med klinikkens øvrige kvalitetsmedarbejdere omkring løsningen af diverse kvalitetsopgaver.  
 
Dine arbejdsområder vil blive:  
  • Deltagelse i planlægning af kvalitetsarbejdet indenfor kromosomområdet  
  • Udarbejdelse af diverse dokumenter til kvalitetssystemet, herunder analyseforskrifter, apparaturvejledninger, generelle instrukser og skemaer.  
  • Deltagelse i planlægning og eventuelt udførelse af analysevalideringer samt udarbejdelse af valideringsrapporter  
  • Deltagelse i planlægning og afholdelse af interne audits  
  • Løsning af ad hoc opgaver i forbindelse med kvalitetsarbejdet  
  • Evt. forefaldende laboratoriearbejde  
Kvalifikationer  
Stillingen ønskes besat med en bioanalytiker med kendskab til og interesse for kvalitetsarbejde og gerne med kendskab til kromosomundersøgelser. Du arbejder løsningsorienteret og systematisk og er god til at formulere dig letforståeligt på skrift og i tale. Det vil være en fordel, hvis du er rutineret IT-bruger og så skal du både kunne arbejde selvstændigt og i tværfaglige teams.  
 
Vi tilbyder  
  • En vagtfri stilling med arbejdstid på gennemsnitlig 37 timer ugentligt  
  • Et job med stor personlig frihed og selvstændighed i arbejdet  
  • At arbejde i en klinik i stor udvikling og med mulighed for personlig udvikling i form af blandt andet efteruddannelse  
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet.
 
Yderligere oplysninger  
Du er velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker, Stine Brunebjerg (3545 4952), kvalitetsleder Morten Tolstrup Andersen (3545 4587), ledende bioanalytiker Peter Böhm (3545 4654), Klinisk Genetisk Klinik, eller finde yderligere oplysninger om klinikken ved følgende link: http://www.rigshospitalet.dk/KGK  
 
Ansøgning  
Ansøgning skal vedlægges CV, eksamensbevis og autorisationsbevis og sendes online via linket i opslaget.  
 
Ansøgningsfristen er fredag den 9. marts 2018, kl. 12.00.  
 
Stillingen er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøger