Jobbet "Klinisk underviser til Gastroenheden, Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Gastroenheden søger en klinisk underviser, som ønsker at indgå i et team med afdelingens øvrige 2 kliniske undervisere omkring tilrettelæggelse og gennemførelse af prægraduate uddannelsesforløb af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever.   
 
Stillingen er 37 timer ugentligt og til besættelse 1.maj eller 1. juni 2018 og du vil blive ansat i stabsfunktion til den ledende oversygeplejerske. 
 
Gastroenheden – Vi holder af hverdagen, den handler om liv. 
 
Gastroenheden er en specialiseret afdeling indenfor medicinsk og kirurgisk gastroenterologi, med basis-, regions og landsdelsfunktion indenfor begge specialer.  
 
Gastroenheden består af 16 afsnit med: 
 • Medicinske og kirurgiske sengeafsnit, akut modtagelse, semiintensivt observationsafsnit og korttidsafsnit – i alt 146 senge 
 • Daghospitaler, ambulatorier og stomiklinik med godt 50 000 ambulante besøg pr år  
 • Endoskopi og operationsafsnit med ca. 14 500 invasive indgreb pr år 
 
Udover behandling og pleje af patienter har afdelingen fokus og stor aktivitet indenfor uddannelse, forskning og udvikling. Gastroenheden modtager ca. 220 uddannelsessøgende pr. år. 
 
Læs mere om Gastroenheden på: https://www.hvidovrehospital.dk/Afdelinger-og-klinikker/Gastroenheden/sider/Gastroenheden.aspx 
 
På Amager og Hvidovre Hospital danner Suzie Kims teori om sygepleje rammen for udvikling af sygeplejen og uddannelse udgør et af 4 indsatsområder for sygeplejen som helhed. 
 
Vi vægter det daglige uddannelsesmiljø for såvel uddannelsessøgende som vores personale meget højt. Der er kliniske vejledere og praktikvejledere i alle afsnit.  
Som klinisk underviser har du det overordnede ansvar for at tilrettelægge uddannelsesforløbende i samarbejde med kliniske vejledere og afdelingssygeplejerskerne i samtlige afsnit i Gastroenheden. Undervejs i forløbende støtter du de kliniske vejledere. Du gennemfører løbende refleksionsøvelser med de studerende, og sikrer gennemførelse af eksaminer m.m. 
 
Opgaver for den kliniske underviser: 
 • Sikre at uddannelsen i klinikkerne tilrettelægges i overensstemmelse med praktikmål  og fokusområder for den kliniske uddannelse 
 • Udarbejde konkrete uddannelsesforløb og undervisning for de enkelte studerende/elever på forskellige niveauer  
 • Supervisere, koordinere og vejlede studerende/elever i tæt samarbejde med de enkelte afsnit 
 • Sikre planlægning af og deltagelse i de til uddannelsesforløbene knyttede samtaler og obligatoriske undervisningsaktiviteter 
 • Fungere som vejleder og eksaminator i forbindelse med interne prøver/eksamener 
 • Tilbyde undervisning, vejledning og supervision for de kliniske vejledere og afholde møder etc. 
 • Være opsøgende og indgå i et tæt samarbejde med ledere og kliniske vejledere 
 • Indgå i og udvikle samarbejdet med de tilknyttede undervisere fra uddannelsesinstitutionerne 
 • Indgå i undervisning på tværs af hospitalet af sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistenter 
 • Udvikle undervisning og projekter 
 • Tværfaglig teamtræning af sygepleje- og medicinstuderende 
 • Ad hoc deltagelse i postgraduat uddannelse af sygeplejepersonale i Gastroenheden 
Din profil:  
 • Brænder for uddannelsesopgaver med fokus på klinisk sygepleje 
 • Synlighed ude i de enkelte afsnit  
 • Har erfaring med at koordinere og planlægge uddannelsesforløb på alle niveauer for studerende og elever  
 • Evner til at yde differentieret vejledning og undervisning   
 • Bidrager til og vedligeholder det eksisterende gode studiemiljø, hvor den enkelte elev og studerende får lov til at trives  
 • Kan indgå i samarbejde på tværs af faggrupper, samt samarbejde med kliniske vejledere, praktikvejledere og afdelingssygeplejersker  
 • Kan indgå i samarbejde på tværs af afdelinger, sektorer og sygepleje- og uddannelsesinstitutioner   
 • Har et godt overblik, og kan have mange bolde i luften på en gang  
 • Rummelig og positiv indstilling til andre og dine omgivelser, samt at kan holde hovedet koldt under pressede situationer     
 • Bidrage til pædagogisk udvikling i stabsgruppen og sygeplejen generelt  
 
Ved ansættelsen lægger vi vægt på følgende kvalifikationer: 
 • En tydelig sygeplejefaglig profil og dansk autorisation som sygeplejerske 
 • Master eller Kandidatuddannelse 
 • Erfaring med undervisning og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb 
 • Gerne erfaring med gastroenterologi 
 • Evne til at fungere meget selvstændigt og samtidig i meget tætte samarbejdsrelationer 
 • Gode evner for overblik, delegering og prioritering samt personlig gennemslagskraft 
 • Erfaring med simulationstræning 
Skulle dette have din interesse eller ønsker du at komme på et uformelt besøg eller få tilsendt stillingsbeskrivelsen for klinisk underviser er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Inger Sørensen, mail adresse: inger.soerensen@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist: 9. marts 2018 kl. 12.00 
Samtaler afholdes: 19. og 20. marts 2018