Jobbet "Ergoterapeut Neurologisk HIH" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Jobbet

Neurologisk afdeling, Ergoterapien og Fysioterapien tilknyttet de akutte sengeafsnit søger en ergoterapeut 37 timer pr. 1. april. Neurologisk afdeling består af et afsnit for Akut Apopleksi, et afsnit for Akut Neurologi, samt et afsnit for Neurorehabilitering. I de akutte sengeafsnit er der i alt ansat 9 ergoterapeuter og 8 fysioterapeuter, herunder en specialeansvarlig ergoterapeut  - og fysioterapeut.

Afdelingen modtager studerende ergoterapeuter og fysioterapeuter. Den kliniske underviserfunktion varetages af 1 klinisk underviser i ergoterapi, samt 3 kliniske undervisere i fysioterapi.

Neurologisk afdeling indeholder derudover et specialeopdelt ambulatorium, hvortil der er knyttet ergoterapi og fysioterapi med varetagelse af ambulante opgaver indenfor Cervical Dystoni og Spasticitetsbehandling, Neuroonkologi, samt Apopleksi.

Neurologisk afdeling er kendetegnet ved tværfaglige, sammenhængende, effektive patientforløb med høj sundhedsfaglig kvalitet.

Vi tilbyder

  • En spændende stilling indenfor akut neurologi
  • Et arbejde hvor faglighed og evidensbaseret praksis væftes højt
  • Et dynamisk arbejdsmiljø med fokus på tværfaglighed i opgaveløsningen
  • En stilling med god mulighed for monofaglig og tværfaglig sparring
  • Et selvstændigt arbejde i tæt samarbejde med teamet af ergoterapeuter og fysioterapeuter
  • Et godt tværfaglig arbejdsmiljø med gode kollegaer,

Vi forventer:

  • At du har særlig interesse for det neurologiske speciale og neurorehabilitering
  • At du har personlig modenhed og kan arbejde selvstændigt og engageret i en travl hverdag med mange bolde i luften
  • At du har gode tværfaglige samarbejdsevner der retter sig mod fælles sundhedsfaglig opgaveløsning
  • At du er AMPS kalibreret og har efteruddannelse indenfor F.O.T.T. og/eller interesse for ergoteraputisk kompetenceudvikling rettet mod neurologi og neurologirehabilitering

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fast stilling 37 timer ugentligt til besættelse 1. april eller snarest derefter. I stillingen indgår blandede vagter med 1 senvagt ugentligt indtil kl. 18.30 placeret på en af ugens hverdage, samt helligdagsvagter og weekendvagter både lørdag og søndag hver 4 uge.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfristen er d. 12. marts. Vi forventer at afholde samtaler i uge 11, forventeligt d. 16.marts. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsterapeut Britta Jacobsen tlf. 29778744/ 48297406 e -mail: Britta.garder.jacobsen@regionh.dk eller til Lasse Lehm, specialeansvarlig ergoterapeut tlf. 48297332/7125.

 Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.