Jobbet "Afsnit for Medicinske sygdomme, Aabenraa søger en engageret afdelingslæge eller en overlæge snarest muligt." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabernaa

Dit næste skridt
Afsnit for medicinske sygdomme har i nuværende struktur 21 senge, er i en rivende forandring og udvikling. Vi er ved at ændre afsnitsprofil, hvilket betyder at vi på sigt også bliver et speciale med gastro medicinske senge pr. 1.5.18 Afsnit for medicinske sygdomme er en del af en afdeling der også har specialer som ældresygdomme, og blodsygdomme samt karkirurgi. Vi arbejder målrettet med at optimere strukturen i arbejdsgangen for at opnå samt tilpasse det stigende flow af patienter der kommer på afdelingen. Der er løbende undervisning, internt og tværfagligt samt på tværs af faggrupper, dette for at styrke fagligheden samt optimere samarbejdet i og omkring de komplekse patienter, gerne med en didaktisk tilgang.  
 
Vi søger derfor en ny kollega, gerne med et af de 9 medicinske specialer eller bred intern medicinsk erfaring, der har lyst til at bidrage med ovenstående udvikling, hvor vi har en forventning om, at du udover dine faglige kompetencer og engagement, har en holistisk tilgang og ser en mulighed i aktivt bidrag til den fortsatte udvikling af afsnittet.  
 
Egne faglige interesser vil i vid udstrækning kunne imødekommes. Vi er også forholdsvis fleksible ift. tilrettelæggelse af arbejdstiden. Undervisning og supervision er en naturlig del af hverdagen. Ud over den kliniske hverdag er der plads til forskning samt faglig videreudvikling på tværs af specialer. Du får en enestående mulighed for at sætte dit personlige præg på afsnittet- som du kan se er der mange medicinske nicher, man kan udvikle sig i.  
 
Afsnit for medicinske sygdomme er et meget engageret afsnit, hvor tværfaglighed omkring patient og forløb er i højsædet. I afsnittet vil du møde nogle kompetente kolleger, som ligger vægt på samarbejde, trivsel og arbejdsmiljø. Det skal fremhæves at vi på trods af travlhed i hverdagen har et godt og kollegialt hjælpsomt team, hvor vi arbejder med en flad struktur på tværs af faggrupper med stort respekt for hinanden.  
 
Sengeafsnittet rekrutterer primært sine patienter fra FAM og andre specialer. Desuden modtages patienter henvist fra almen praksis og vores eget ambulatorium.  
 
Afsnit for medicinske sygdomme har et aktivt ambulatorie hvor der dagligt kommer ambulante patienter, disse tilses af ambulatorielægen eller ambulatorie sygeplejerskerne.  
Her modtages en bred vifte af medicinske patienter, herunder komplekse til diagnostik, behandling samt opfølgning  
 
Afsnit for Medicinske sygdomme er uddannelsessted for KBU læger, intro læger samt HU læger i almen medicin.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Sker i henhold til overenskomst og aftale  
 
Yderligere oplysninger/ kontakt  
Afdelingssygeplejerske Anita Lindenborg 29100801  
Eller konstitueret Ledende Overlæge Barbara Ratajczyk på 24821407
 
Ansøgningsfrist og samtale  
Ansøgningsfristen er fredag den 9. marts 2018.  
 
Ansættelsessamtaler er planlagt til Uge 11 2018.