Jobbet "Nyoprettet stilling som ergoterapeut " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Har du en stærk monofaglig profil, så er du vores nye kollega i vores tværfaglige team 
 
Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 3, har spiseforstyrrelser som speciale og søger en ergoterapeut. Stillingen er på 32-37 timer i dag/aften. Der skal påregnes at arbejde hver anden weekend. På sigt vil der være mulighed for at arbejde hver 3. weekend evt. i 12 timers vagter.  
 
Døgnafsnit 3 behandler patienter med svær anoreksi, som ofte er langvarig og med høj grad af komorbiditet. Vi modtager patienter fra Region Hovedstaden, men også Region Sjælland og resten af landet. Der er plads til 11 patienter med behov for døgnindlæggelse af længere varighed max. 26 uger. Afsnittet er på nuværende tidspunkt et åbent afsnit, der arbejder ud fra en faseopdelt behandling, hvor patienterne kender behandlingen via et udførligt behandlingsprogram som udleveres ved indlæggelsen. Afsnittet tilbyder endvidere intensiv miljøterapeutisk behandling, der inddrager alle faggrupper.  Marts 2018 ændres 4 af de 11 sengepladser til skærmede/ intensive pladser. 
 
Overordnet arbejdes der med normalisering af vægt og spisemønstre, forebyggelse og behandling af somatiske komplikationer, behandling af psykiatrisk komorbiditet, terapi/støtte til indsigt i tanker, følelser og adfærd, som ligger til grund for spiseforstyrrelsen, samt motivation til behandling under og efter indlæggelsen. Behandlingen bygger på elementer fra kognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi. Vi tilbyder målrettet støtte til patienterne omkring udslusning med udgående måltidsstøtte og tæt kontakt til relevante støtte- og botilbud. 
 
Du vil bruge dine ergoterapeutiske og pædagogiske kundskaber til at understøtte patientens forandringsproces, med de opgaver som er forbundet med dette. Det er derfor vigtigt, at du har interesse for psykiatri, og at du selv er psykisk robust, rolig og tydelig samt kan agere rollemodel i spisesituationen.   
 
Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet 
 • Sikre kvalitet og medvirke til at udvikle afsnittet i forhold til at skabe gode, sammenhængende patientforløb 
 • Medvirke til, at patientbehandlingen i afsnittet er i overensstemmelse med afsnittets og Region Hovedstadens Psykiatris krav, mål, visioner og værdier 
 • Måltidsforberedelse og støtte til spisning 
 • Primær kontaktperson for 1-2 patienter 
 • Deltagelse i tværfaglige møder med og uden patienter 
 • Testning af funktionsniveau (AMPS) 
 • Vejledning og træning i ADL 
 • Social færdighedstræning, gruppe og individuelt 
 • Psykoedukation 
 • Træning af basale kognitive funktioner 
 • Træning af evne til problemløsning 
 • Støtte til etablering og vedligeholdelse af netværk 
 • Afklaring af fremtidig bosituation og/eller støtteforanstaltninger 
 • Hjemmebesøg med vurdering 
 • Støtte og træning i at udnytte egne ressourcer til at handle aktivt og løse problemer i forhold til hjem/fritid/arbejde 
 • Sanseintegrationsbehandling, fx beroligende aktiviteter i forbindelse med uro (fx kugledyne, ballstick, massage og musicure) 
 • Vedligeholde færdigheder ved længerevarende indlæggelser. 
 
Vi tilbyder 
 • Et engageret tværfagligt team med høj faglighed  
 • Relevant specialeoplæring og sparring  
 • Ugentlig supervision & undervisning 
 • Mulighed for at påvirke udviklingen og behandlingen af spiseforstyrrelser 
 • Et udviklingsorienteret og fagligt inspirerende arbejdsmiljø  
 • Vi har fokus på det gode arbejdsmiljø og arbejder løbende med forbedringer, hvor du som medarbejder har stor indflydelse. 
 
Vores forventninger til dig, er at
 • Du er uddannet ergoterapeut 
 • Du er udadvendt, engageret og faglig dygtig og kan holde hovedet koldt i pressede situationer 
 • Du er en god samarbejdspartner i det tværfaglige team, men at du er tryg ved at arbejde selvstændigt, og du har lyst til forandring og udvikling 
 • Du bidrager til et godt arbejdsmiljø           
 • Psykiatrisk erfaring er en fordel men ikke et krav.       
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er til besættelse pr 1.maj 2018 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst. 
 
Ansøgningsprocedure  
Send gerne ansøgning og CV via nedenstående link: 
Att. Pia Husum Rosenkrantz Jeppesen 
Psykiatrisk Center Ballerup 
Maglevænget 2 
2750 Ballerup  
 
Ansøgningsfrist: 9. marts 2018 kl. 12.00.  
Ansættelsessamtaler afvikles den 13. marts 2018. 
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Pia H. Rosenkrantz Jeppesen tlf: 24 63 45 34 eller afsnitsledende psykolog Birgitte Hartvig Schousboe, tlf: 40 13 87 20. 
 
Læs mere om Psykiatrisk Center Ballerup: http://www.psykiatri-regionh.dk/pc-ballerup-job