Jobbet "Lægesekretærelever 2018 til Aarhus/Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN 2018
En spændende uddannelse inden for klinisk administration og formidling
 
Regionshospitalet Randers, Aarhus Universitetshospital og Psykiatri og Social i Region Midtjylland søger lægesekretærelever med start 1. september 2018.
 
Hvem er du?
Du er trives med udfordring og forandring og med mange forskelligartede administrative opgaver. Du er dygtig, åben og tillidsfuld i dit samarbejde med hospitalets faggrupper.
 
Er du også
 • resultat- og handlingsorienteret?
 • interesseret, nysgerrig og udadvendt?
 • glad for data og registrering og kan arbejde med Excel?
 • perfekt i dansk grammatik og retstavning?
 • sikker bruger af 10-fingersystemet (Blindskrift) INDEN ansættelse
- så er du sikkert én af vore nye elever.
 
Hvem er vi?
Hopsitalerne i Randers og Aarhus behandler patienter med både fysiske og psykiske sygdomme, og du vil som elev kunne komme i praktik i både psykiatrien og i somatikken.
Som lægesekretærelev bliver du ansat på ét af hospitalerne i Randers eller Aarhus.
 
På alle hospitalerne er én eller flere uddannelsesledere ansvarlige for at tilrettelægge din uddannelse som helhed samt de enkelte praktikophold, som du skal have i løbet af din uddannelsestid. Du vil også blive tilknyttet en elevvejleder, som hjælper dig på praktikafdelingen.
 
Hvor går jeg i skole?
Uddannelsesforløbet varer op til 2 år og omfatter både teori og praktik. Du går i skole på Aarhus Business College, Sønderhøj 28, 8260 Viby J. På skolen undervises bl.a. i fag som: Sundhedsadministration, Kommunikation og Digitalisering, Projektkoordination, Økonomistyring, latin og Medical English.
Uddannelsesforløbet afsluttes med en fagprøve samt en mundtlig eksamen.
 
Adgangskrav:
For at komme i betragtning til en elevplads skal du opfylde adgangskravene, dvs:
 • Bestået HG2 eller EUX
eller
 • bestået studenter-/hf-eksamen med efterfølgende 10 ugers grundforløb på handelsskole eller
 • bestået HHX med efterfølgende 5 ugers grundforløb på handelsskole
 • hvis du er over 25 år skal du have lavet en kompetencevurdering ved handelsskolen, og denne bedes sendt sammen med din ansøgning
Desuden skal du også have bestået fagniveaukravene, som du kan læse om på www.uddannelsesnaevnet.dk/ eller www.hk.dk/dl/, og du skal medsende dokumentation herfor.
Har du spørgsmål om adgangskravene og eventuel merit, skal du henvende dig til en studievejleder på en handelsskole.
 
Din ansøgning skal bestå af
 • motiveret ansøgning
 • kompetence vurdering (hvis over 25 år)
 • dokumentation for uddannelse mv. inkl. kopi af relevante eksamensbeviser
 
Ansøgning og dokumentation uploades og sendes via nedenstående link.
 
For at angive, hvor du gerne vil have din elevplads, skal du i vores ansøgningssystem vælge mellem enten
 • Randers (ca. 5 pladser)
 • Aarhus (ca. 44 pladser)
 • Begge steder  
Kun hvis du vælger “Begge steder” vil din ansøgning komme i betragtning til elevstillinger i både Randers og Aarhus.
 
Samtaler og stavetest
 • inden en eventuel samtale indkaldes ca. halvdelen af alle ansøgere til en stavetest, som vil foregå i et auditorium i Aarhus enten den 15. marts 2018 eller den 21. marts 2018 mellem kl. 11:00-14:00
 • på baggrund af resultatet af stavetest og ansøgning indkaldes til ansættelsessamtaler i hhv. Randers eller Aarhus
 
Samtaler afholdes
 • på Regionshospitalet Randers, Skovlyvej, Randers den 5. april 2018
 • på Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N fra den 9. april 2018 til og med den 13. april 2018.
 
Bemærk: Der gives først endeligt afslag i uge 17.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.