Jobbet "Ergoterapeuter med pionerånd til Psykiatrisk Center Nordsjælland" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund

Dit næste skridt
Vi søger ambitiøse ergoterapeuter, der har lyst til være med til at etablere nye åbne afsnit i Frederikssund. Her skal etableres i alt 3 nye afsnit med 47 særlige rehabiliteringssenge. Du får en enestående mulighed for at være med fra starten og sætte dit præg på et nyt behandlingstilbud. 
 
Udgangspunktet for det nye behandlingstilbud bliver rehabilitering, aktivitetsfokuseret behandling til styrkelse af funktioner og stabilisering af evt. misbrug hos sårbare patienter. Patienter­ne henvises af kommunen, og indlægges alle efter eget ønske. Behandlingen strækker sig over en længere periode på mellem 3 og 6 måneder. 
 
Hvad indeholder jobbet? 
Du skal sammen med andre dygtige ergoterapeuter afklare patientens aktuelle funktionsevne og udarbejde funktionsevnebeskrivelser. Sammen med dit tværfaglige team skal du arrangere hverdagsaktiviteter, der er tilpasset den enkelte patient. Du skal yde såvel individuel- samt gruppebehandling, fx køkkengruppe. 
Du skal med din viden om sansemodulation være med til at sikre patientens basale tryghed. I et tæt samarbejde med den enkelte patient understøttes meningsfulde aktiviteter med afsæt i patientens motivation og en recovery-orienteret tilgang. 
 
Du vil som ergoterapeut spille en meget central rolle i den aktivitetsfokusrede behandling. Til dagligt skal du arbejde i faste makkerpar for at sikre en stabil tværfaglighed. Vi vil have fokus på at anerkende hinandens styrker, og vi ønsker at skabe en kultur, hvor vi tør lære af hinanden. Derfor lægger vi stor vægt på det tværfaglige samarbejde i afsnittene. 
 
Du skal have lyst til at tænke nyt indenfor rammen af recovery-forståelsen, kognitiv adfærdsterapi og safewards. Safewards er kendetegnet ved en høj grad af åben kommunikation, afstemte forventninger og gensidige forpligtigende relationer, der giver et trygt arbejdsmiljø.  
 
Du får et tæt samarbejde med kommunen, og et vigtigt element i jobbet er den løbende dialog med sagsbehandlere og andre relevante parter.  
 
Hvad kan vi tilbyde dig? 
 • En grundig introduktion til jobbet. Introduktionen vil være både individuel og sammen med andre 
 • En unik mulighed for at udvikle et afsnit, hvor fokus er at skabe forandring gennem aktivitet 
 • Aktivitetsfokuseret udredning og behandling 
 • Et job, hvor du kan fokusere på den længerevarende relation til patienterne 
 • Tværfagligt samarbejde med mulighed for tæt sparring 
 • Attraktive muligheder for kompetenceudvikling. 
 
Hvem er du? 
 • Du har lyst til og brænder for at sætte din faglighed i spil i forhold til en målgruppe med komplekse problemstillinger 
 • Du har med fordel bred psykiatrisk erfaring, gerne fra intensiv/lukket afsnit - eller lignende erfaring fra et bosted  
 • Du har kendskab til og/eller erfaring med sansemodulation, vurdering af funktionsevne og træning af hverdagsaktiviteter 
 • Du har gode samarbejdsevner, som skal bringes i spil i forhold til både patienter som samarbejdspartnere 
 • Du har gennemslagskraft, overblik og en evne til at gennemføre projekter selvstændigt 
 • Du har gode kommunikative evner  
 • Du må også gerne have erfaring med LEAN som arbejdsmetode. 
 •  
 
Vi vil prioritere løbende uddannelse af vores medarbejdere højt, så vi vedligeholder en veluddannet gruppe af medarbejdere. Det er også vigtigt for os at få praksisforskning integreret i afsnittene. De komplekse forløb kræver kompleks sammensat viden, og dine kompetencer som fagligt dygtig ergoterapeut vil dagligt blive sat i spil, udfordret og videreudviklet i tæt samarbejde dels med andre ergoterapeuter, dels med sygeplejersker, fysioterapeuter, social og sundhedsassister, pædagoger m.fl. 
 
Stillingerne er på 37 timer om ugen i blandede vagter - dag og aften.  
 
Vi forventer, at stillingerne besættes pr. 1. maj 2018. 
 
Normering og organisering 
De 47 pladser er fordelt på 3 åbne afsnit, der har høj normering. På hvert afsnit er der til 15 patienter 6 medarbejdere i dagvagt samt 4 i henholdsvis aften- og nattevagt. Normeringen er på ca. 30-35 medarbejdere pr. afsnit. Afsnittene er organiseret med en tværgående ledelse bestående af en afsnitsledende psykolog og en overlæge. De enkelte afsnit ledes af en afdelingssygeplejerske. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Følger gældende overenskomst. Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg efter kvalifikationer.  
 
Er du interesseret? 
Så send din ansøgning og CV via linket på siden senest den 15. marts 2018 kl. 12. Vi holder ansættelsessamtaler 23. marts 2018. 
 
Har du spørgsmål eller blot vil vende nogle ting med os inden du sender din ansøgning er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Dorte Aalholt på telefon 21 60 73 48, e-mail: dorte.aalholt@regionh.dk eller afdelingssygeplejerske Lisbeth Kristensen på telefon 21 60 68 97, e-mail: Lisbeth.Kristensen@regionh.dk 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Du kan læse mere om det nye behandlingstilbud i Frederikssund her.