Jobbet "Bioanalytiker, barselsvikar, Hæmatologisk/Onkologisk Kromosomlaboratorium, Klinisk Genetisk Klinik" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Synes du, det kunne være spændende at arbejde med kromosomer i forbindelse med diagnostik og opfølgning af patienter med maligne hæmatologiske sygdomme?  
 
På Klinisk Genetisk Klinik, Hæmatologisk/Onkologisk Kromosomlaboratorium, afsnit 4052 søger vi snarest en bioanalytiker til et vikariat af 12 måneders varighed, med mulighed for forlængelse. Vikariatet er på 37 timer/uge og vagtfri.  
 
Har du lyst til at arbejde i et dynamisk laboratoriemiljø med mange forskellige arbejdsopgaver, kan vi tilbyde dig et spændende job indenfor hæmatologisk cytogenetisk diagnostik.  
Vores hovedopgave er rutineanalyse af knoglemarvs- og blodprøver fra patienter med hæmatologisk sygdom ved hjælp af konventionel kromosomanalyse, FISH (Fluorecens Insitu Hybridisering) og for-skellige PCR- og NGS-baserede teknikker. Analyserne er af afgørende betydning for diagnose, prog-nose og behandlingsvalg for den enkelte patient. Vikariatet er primært til konventionel kromosomanalyse (G-bånd karyotypering).  
 
I sektionen er vi 13 bioanalytikere, 1 afdelingsbioanalytiker, 1 sekretær, 3 molekylærbiologer og 1 overlæge.  
 
De primære arbejdsopgaver omfatter:  
 • opsætning, separation og nedfrysning af celler (sterilarbejde)  
 • høst og fremstilling af kromosompræparater  
 • farvning af kromosompræparater  
 • analyse og karyotypering af kromosomer  
Vi kan tilbyde:   
 •  en vagtfri stilling  
 •  et travlt og udfordrende tværfagligt arbejdsmiljø  
 •  en arbejdsplads med engagerede kolleger  
Vi forventer at du:   
 • er uddannet bioanalytiker  
 • kan arbejde selvstændigt, ansvars- og kvalitetsbevidst  
 • er fleksibel, professionel og har gode samarbejdsevner  
 • kan bevare ro og overblik, også når det går stærkt  
 • har lyst til nye udfordringer  
 • har et godt kendskab til IT  
Klinisk Genetisk Klinik varetager højt specialiseret diagnostik og genetisk rådgivning af en række arvelige sygdomme og sjældne sygdomme. Som led i denne funktion har klinikken 5 laboratorier og er p.t. beliggende på 2 matrikler, Blegdamsvej i København og Gl. Landevej i Glostrup. Hæmatologisk/Onkologisk Kromosomlaboratorium er beliggende på Blegdamsvej.  
 
Ansøgning skal vedlægges CV, gyldig autorisation og evt. referencer. Ansøgningsfrist fredag den 9. marts 2018.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Region Hovedstaden og dBio.  
 
Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til afdelingsbioanalytiker Anette Grand på tlf. 35 45 56 83 eller søg flere oplysninger på www.kliniskgenetik.rh.dk
 
Stillingen er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøger.