Jobbet "Fysioterapeut til Kognitiv Klinik, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
Et barselsvikariat som fysioterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Kognitiv Klinik, Afsnit H1, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse fra den 1. april 2018 eller snarest muligt derefter og til den 31. december 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
 • Du har faglige ambitioner og lyst til at specialisere dig indenfor neurorehabilitering
 • Du har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde
 • Du ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Du trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven
 • Du har erfaring indenfor behandling af patienter med kognitive funktionsforstyrrelser
 • Du kan bidrage med kognitiv fysioterapi i teamarbejdet
   
Den fysioterapeutiske tilgang er kendetegnet ved:
Klinisk ræssonnering som omdrejningspunkt for undersøgelse og behandling, af personer med erhvervede hjerneskader, med henblik på optimering af personens handlekompetence gennem motorisk læring og motorisk kontrol. Der tages udgangspunkt i personens behov på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau, hvor der målrettet sigtes mod optimal grad af motorisk kontrol i hverdagslivet.
 
Den neurofysioterapeutiske intervention tager udgangspunkt i krop og bevægelse, hvor optimering af den hjerneskadede persons kropslige og kognitive ressourcer er i fokus. Interventionen sigter mod, at personen under indlæggelse gives positive kropslige oplevelser i den nye livssituation, således at det motiverer til fysisk aktivitet såvel under indlæggelsen som efter udskrivelsen.
 
Neurofysioterapeutiske fokusområder er overvejende:
 • Træning af motorisk kontrol
 • Bevægeanalyse
 • Afdækning og behandling af tonusforstyrrelser
 • Kontrakturprofylakse og -behandling
 • Respirationsfysioterapi
 • Styrke- og udholdenhedstræning
 • Konditionstræning
 • Træning i grupper og på hold
 • Neuropædagogisk tilgang i forhold til personer med kognitive problemer
 • Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler
 • Bassinterapi
 • Tilrettelæggelse af udskrivelse
 • Ergonomi i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere
 
 Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din fysioterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.
 
Fagligheden er naturligvis i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. 

Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.
 
Arbejdstiden omfatter dag-, aften og weekendarbejde.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.
 
Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs Jylland og Fyn.
 
Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium.
 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt ca. 700 patienter. Der er ca. 800 ansatte, heraf ca 70 fysioterapeuter og ca 70 ergoterapeuter.  
 
Om Kognitiv Klinik, Afsnit H1
Kognitiv Klinik, Afsnit H1 behandler dels patienter med kognitive, emotionelle, motivations- og adfærdsmæssige funktionsforstyrrelser, som er en direkte eller indirekte følge af hjerneskaden, og dels patienter med svære sensomotoriske problemstillinger, bl.a. perceptionsforstyrrelser og spasticitetsproblemer. Neuropædagogikken har en stor rolle i rehabiliteringen.
 
Vi arbejder i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Det primære team består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlig læge. Teamet suppleres med tale­pædagog, neuropsykolog, socialrådgiver og diætist.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Birgit Haahr, 7841 9280, eller specialeansvarlig fysioterapeut Lene Lund Sørensen, 7841 9905.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 12. marts 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted snarest muligt herefter.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale