Jobbet "Klinisk vejleder til Nuklearmedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Dit næste skridt
Vi søger snarest muligt en engageret bioanalytiker til stillingen som klinisk vejleder/bioanalytikerunderviser på Nuklearmedicinsk Afdeling, Gentofte. 
 
I samarbejde med bioanalytikerunderviseren på Herlev Hospital vil hovedopgaven bestå i, at varetage koordinering og gennemførelse af undervisning af bioanalytikerstuderende og radiografstuderende.
 
Om Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital 
Vi er en afdeling med højt motiverede medarbejdere inden for mange forskellige faggrupper. Afdelingen er opdelt i fire afsnit, tre afsnit på Herlev og ét på Gentofte. På Gentofte Hospital er der ansat 23 medarbejdere, 16 bioanalytikere, 1 sygehjælper, 1 lægesekretær, 4 læger og 1 teknikumingeniør. Afsnittet på Gentofte har ny PET/CT-skanner (2016) og SPECT/CT-skanner (2018). Inden for de sidste år er der taget to nye renografikameraer i brug. Der er også en SPECT/CT-skanner, et to-detektor gammakamera og af fysiologiske undersøgelser udføres distal tryk og arbejdsbelastning til myokardieskintigrafier.  Endelig er der to DXA-skannere til bestemmelse af knogletæthed. 
 
Vi modtog på Gentofte afsnittet i 2017 ca. 12 bioanalytikerstuderende fordelt over uddannelsens forskellige semestre og ca. 16 radiografstuderende.  
 
Stillingen er en stabsfunktion med reference til den ledende bioanalytiker, men din daglige reference er afdelingsbioanalytikeren på Gentofte matriklen. Der forudsættes et tæt samarbejde med underviseren på Herlev Hospital omkring de studerende og vejlederen indgår i et netværk af bioanalytikerundervisere inden for specialet fra de øvrige afdelinger i Region Hovedstaden og Region Sjælland.
 
 
Dine primære arbejdsopgaver er: 
 • Ansvar for koordinering af teoretisk undervisning af afdelingens bioanalytikerstuderende.  
 • Ansvar for planlægning af uddannelsesforløb for bioanalytikerstuderende i afdelingen. Dette sker i samarbejde med Bioanalytikeruddannelsen i Region Hovedstaden og Professionshøjskolen Metropol. 
 • Deltage i diverse møder der relaterer til de studerendes uddannelsesforløb. 
 • Ansvar for vejledning og eksamination ved bioanalytikerstuderendes eksaminer. 
 • Ansvar for radiografstuderendes uddannelsesforløb i afdelingen.  
 • Deltage i afdelingens daglige rutineundersøgelser, planlagt i samarbejde med afdelingsbioanalytikeren. 
 • Ansvar for erhvervspraktikanter fra diverse uddannelser. 
 • Deltage aktivt i samarbejde med mange faggrupper. 
 
Vi forventer: 
 • Gode pædagogiske evner med STOR lyst til at undervise og vejlede. 
 • Minimum 2 års erfaring som bioanalytiker, gerne inden for specialet Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.  
 • Personlige og sociale kompetencer til at indgå i mange forskellige relationer. 
 • Klinisk vejledermodul, sundhedsfaglig diplomuddannelse eller master eller er villig til at gennemføre uddannelsen. 
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse pr. 1. juni 2018 eller snarest derefter.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Dbio og Danske Regioner.  
 
Ansættelsesprocedure
Hvis du har lyst til at se afdelingen eller få en uforpligtende snak, kan du kontakte ledende bioanalytiker Jenny Rahbek på tlf. 38 68 24 64 eller på e-mail: jenny.rahbek.pedersen@regionh.dk
 
Ansøgningsfristen er tirsdag den 3. april 2018 kl. 8. Vi forventer at afholde samtaler i uge 14/15.