Jobbet "Koordinerende sygeplejerske til akutafdeling med weekendvagt hver tredje weekend søges." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.  
 
Vi søger en faglig kompetent sygeplejerske til funktionen som koordinerende sygeplejerske. Sygeplejersken har overblikket over patienterne på vej ud af FAM og samarbejder tæt med stamafdelinger om overflytningsmuligheder og kapacitet. Dialog om det bedste patient forløb i forbindelse med overgange er i fokus. Der er daglig kapacitetskonference, som alle afdelinger deltager i, som den koordinerende sygeplejerske styrer. Den koordinerende sygeplejerske er både praktisk og teoretisk sparringspartner og vejleder til kollegaer i afdelinger, specielt fokus er på de nyansatte.  
 
Den koordinerende funktion deles mellem andre i afdelingen. Så der vil være dage, hvor der er funktion som akut sygeplejerske i et team.  
Der er udarbejdet funktionsbeskrivelse, som uddyber funktionen yderligere og som kan rekvireres  
 
Akutafdelingen-FAM består af to etager:  
• FAM 1 med skadespor, traumemodtagelse, modtagestuer og observationsrum.  
• FAM 2 med 18 enestuer (heraf 3 til psykiatrien), modtagestuer, observationszone med 14 senge-/stolepladser.  
 
Organiseringen i akutafdelingen er teambaseret med en sygeplejefaglig flowmaster, der visiterer patienter til de rette kompetencer. Primær sygeplejerske triagerer, modtager og har plejeansvaret for patienten.  
 
Akutafdelingen-FAM modtager alle patienter til indlæggelse i op til 48 timer indenfor specialerne kardiologi, medicin, gynækologi, kirurgi og ortopædkirurgi. Der kommer lige i gennemsnit 46 patienter pr. døgn på FAM 2.  
Om to år øges FAM med flere sengepladser, da den akutte neurologi, urologi samt flere akutte medicinske patienter vil skulle modtages i FAM.  
 
 
På FAM 1 (skadespor) modtages alle visiterede patienter med skader.  
Desuden modtages alle akutte ortopædkirurgiske patienter, 112 patienter samt traumepatienter fra hele Sønderjylland efter ATLS-principper. Der behandles i gennemsnit 65 patienter pr. døgn i FAM 1.  
 
Personalet på Akutafdelingen-FAM har et tæt samarbejde med mange personalegrupper bl.a. personale på lægebilen, ambulancetjenesten og politi.  
 
Vi planlægger nu at alle sygeplejersker arbejder hver 3. weekend året rundt. Sygeplejersker arbejder på sigt i mindst to af afdelingens 4 teams.  
 
Vi ønsker:  
• At du har bred klinisk erfaring, specielt erfaring med akutte patientforløb.  
• At du brænder for koordinator opgaven og er i stand til at bygge bro med de øvrige afdelinger på tværs af SHS.  
• At du går foran som en rollemodel, der ser mening i at fremme de breddekompetencer som understøtter FAM konceptet.  
• At du mestrer den anerkendende dialog og er god til at motivere kollegaer og for at sikre refleksion i klinisk praksis.  
• At du har viden om læringsmetoder og kan anvende disse i vejledningssituationer i praksis  
• At du mestrer en travl og uforudsigelig hverdag og trives med dette.  
• At du er engageret, faglig kompetent og har lyst til nye udfordringer.  
• At du er rummelig, fleksibel og diplomatisk – kan balancere personlige og organisatoriske hensyn.  
• At du har et godt humør og positiv tilgang til nye udfordringer.  
 
 
Vi tilbyder:  
 
• Et samarbejde med øvrige koordinator på akutafdelingen FAM samt koordinatorer på hele SHS.  
• En individuel oplæring forløb i funktionen som koordinerende sygeplejerske.  
• En arbejdsplads i organisatorisk udvikling, som du kan være med til at sætte dit præg på  
• En arbejdsplads, hvor forsknings projekter er en del af hverdagen  
• Engagerede og dygtige kolleger, hvor der altid er mulighed for sparring  
• Tværfaglig etisk refleksion og undervisningstilbud tæt på praksis  
• Mulighed for uddannelse, alle ansatte forventes at gennemføre basismodul til akutsygeplejerske. Denne funktion forventes at gennemføre hele uddannelsen  
 
Løn – og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem DSR og Sygehus Sønderjylland.  
 
Hvis du har spørgsmål:  
Yderligere oplysninger kan fås ved afdelingssygeplejerske Henriette Kaczmarek tlf. 7997 1105 og afdelingssygeplejerske Theresa From-Eriksen tlf. 7997 1206  
 
Der er desuden mulighed for studiebesøg på afdelingen inden en evt. ansøgning.  
Der er mulighed for at rekvirere funktionsbeskrivelse for funktionen ved oversygeplejerske: helle.overgaard@rsyd.dk  
Ansøgningsfrist er 21. marts. 2018.