Jobbet "Jordemødre til Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Følgende stillinger som jordemoder ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Kvindesygdomme og Fødsler, er ledige til besættelse:
 
 • 1-2 faste stillinger som jordemoder på 37 timer pr. uge eller efter aftale. Stillingerne er ledige fra 1. maj 2018
 • Tre vikariater, primært som jordemoder i faste vagter, på 37 timer pr. uge eller efter aftale i perioden 1. juli 2018 til 31. januar 2019,
 • Fire vikariater, heraf et i Kendt Jordemoderteam uden specialisering, et i Kendt Jordemoder/hjemmefødselsteamet, et i Kendt Jordemoderteam for sårbare gravide samt et som jordemoder i faste vagter, på 37 timer pr. uge eller efter aftale i perioden 1. maj 2018 til 31. august 2019 og
 • Et antal sommerferievikariater på 37 timer pr. uge i perioden 1. juli 2018 til 30. september 2018
 
En ansættelse i Kvindesygdomme og Fødsler rummer hele jordemoderens kompetenceområde, således at der veksles mellem barselshotel, fødegang, jordemoderkonsultation, akut graviditetsklinik og kendt jordemoderordning.
  
Om afdelingen/stillingen
Faglig og organisatorisk profil
Hospitalsenhed Midt har i dag ca. 2.250 fødsler, der varetages på Regionshospitalet Viborg eller i hjemmet. Heraf varetages ca. 1.000 fødsler i 6 kendte jordemoderordninger.
 
Det er vigtigt for os, at familierne oplever en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i deres ønsker og behov. På Regionshospitalet Viborg varetages alle fødsler med få undtagelser jf. specialeplanen for gynækologi og obstetrik i Region Midtjylland.
 
Som jordemoder ved Hospitalsenhed Midt har du mulighed for et meget varieret arbejdsliv. Der er jordemødre i mange forskellige funktioner, f.eks. på barselshotel og -klinik, akut graviditetsklinik, fødeafsnit og jordemoderkonsultation, herunder specialkonsultationer, Kendt Jordemoderordning, forældreforberedelse m.v.
 
Vores overordnede vision går ud på, at arbejde for at holde graviditets-, fødsels- og barselsforløb så ukomplicerede som muligt. Medarbejdere i afsnittet arbejder tæt sammen om dette og har stor indflydelse på hvilke tiltag der iværksættes. Som eksempel kan nævnes en succesfuld oprettelse af hjemmefødselsordning i foråret 2017, hvor der nu er et vikariat til besættelse.
 
Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Vi er en åben organisation og ønsker at fokus skal være på muligheder frem for begrænsninger, hvilket du kan bidrage til. Vi har i afdelingen et godt kollegialt samspil med højt til loftet og vi er interesserede i at inddrage alle medarbejders ideer og bidrag når vi løbende udvikler og justerer til, med det formål at bibeholde høj kvalitet og faglig standard.
 
Hos os vil du få mulighed for at  arbejde selvstændigt og tage ansvar. Arbejdsdagen er fleksibel og du er med til at skabe sammenhæng og koordinere den information, pleje og behandling der gives.
Vi arbejder tæt og tværfagligt med afdelingens andre faggrupper.
 
Personprofil
Vi søger jordemødre der:
 • er fagligt dygtige og engagerede
 • bidrager bevidst og positivt til et godt og konstruktivt arbejdsklima
 • vægter godt samarbejde højt, både internt og tværfagligt
 • evner at arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • evner nærvær med parrene og formår at styrke og støtte dem med udgangspunkt i deres situation
 • kender og respekterer sit kompetenceområde
 • er stabile og fleksible og kan varetage alle døgnets vagter samt weekendarbejde
 • er løsningsorienterede og bidrager til forsat udvikling af afsnittet, så vi sammen er med til at præge den generelle udvikling af svangreomsorgen
 
Hvis det lyder som noget for dig, så kan stillingsbeskrivelsen på basisjordemoder hentes her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:
 
 • Chefjordemoder Katrine Kildedal, tlf.: 7844 5706
 • Vicechefjordemoder Lisbeth Madsen Jensen, tlf.: 2057 8655
 • Vicechefjordemoder Kirsten Haulrik Bech, tlf.: 7844 5703
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest mandag den 12. marts 2018
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 20. marts 2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale