Jobbet "Vikar for 1. reservelæge til Børneafdelingen, Kolding Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Dit næste skridt
Børneafdelingen i Kolding har et vikariat for 1. reservelæge ledigt til besættelse pr. 1. juli 2018 og et år frem. 
 
Vi søger 
En dygtig og engageret speciallæge i pædiatri med bred interesse indenfor pædiatrien. 1. reservelægen skal have gode samarbejdsevner og være med til at udvikle afdelingen fagligt. Det må påregnes, at det daglige arbejde ikke foregår indenfor et bestemt fagområde, men giver mulighed for vurdering og behandling af børn inden for mange af specialets fagområder.  
 
Børneafdelingen i Kolding 
Er én af fire pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Vi har 47 senge, hvoraf de 19 er neonatale. Vi har regionsfunktion i neonatologi og gastroenterologi (Sidstnævnte i formaliseret samarbejde med Børneafdelingen, OUH).  
Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har omkring 6.000 akutte kontakter årligt. Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier og har ca. 16.000 kontakter årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer. 
Afdelingen prioriterer tværfagligt samarbejde og har ansat børnepsykiater, psykolog, pædagoger, skolelærer og socialrådgiver. Vi har en stærk kultur, hvor vi arbejder aktivt med patient- og familieinddragelse. 
 
Forskning og uddannelse 
Vi har en aktiv forskningsenhed med en professor, Ph.D studerende, forskningsårsstuderende og medicinstuderende, der laver kandidatspeciale. Vi deltager i speciallægeuddannelsen i pædiatri og almen medicin.  
Vi modtager studerende i praktik fra det Lægevidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og vi har sygeplejestuderende, jordemoderstuderende og pædagogstuderende.  
 
Vores lægelige bemanding 
Består for tiden af 18 overlæger og 2 afdelingslæger, 6 læger i hoveduddannelsesstilling samt 3 introduktionsreservelægestillinger og 7 læger i almen blok.  
 
Vagter 
1. reservelægen tilknyttes bagvagtslaget, som er i 2 holds drift med vagt fra tjenestestedet og tilstræbes at være 14 skiftet. Bagvagten i dagtiden går fra 8-18. For- og bagvagtslaget dækker desuden en stuegangsfunktion i weekenden.  
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
I henhold til personalepolitikken ved sygehuset er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. 
 
Yderligere oplysninger fås hos ledende overlæge Thomas Houmann Petersen på telefon 76362236.  
 
Ansøgning 
Stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”. Ansøgningsfrist er den 20. marts 2018.  
 
Samtaler 
Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag d. 22. marts.