Jobbet "Afdelingslæge til Gynækologisk Klinik" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Juliane Marie Centret  
 
Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2018 eller efter aftale.  
 
Stillingen ønskes besat af en speciallæge i gynækologi og obstetrik med interesse og evner for gynækologisk kirurgi såvel laparoskopisk/endoskopisk som åben. Afdelingslægen vil ved ansættelsen primært tilknyttes det benigne team og her med særligt fokus på tumor/fibrom kirurgi og dagkirurgi. Der er i samme stilling mulighed for at deltage i arbejdet i onkologisk team når der er behov herfor. Afdelingslægen har mulighed for at udvikle sig indenfor såvel benignt team som onkologisk team i relation til evner og interesse samt klinikkens behov på sigt.  
 
Gynækologisk Klinik behandler kvinder med gynækologiske lidelser fra såvel det lokale som fra et større optageområde, idet klinikken har lands- og landsdelsfunktion for patienter med gynækologisk cancer og endometriose. Klinikken har herudover et tværfagligt team, der varetager behandling af kvinder udsat for seksuelle overgreb. Gynækologisk klinik har en omfattende klinisk aktivitet, og vi stiller høje krav til kompetencer og kollegialitet. I udvælgelsen af en ny kollega, vil vi derfor prioritere ansøgere med gode samarbejdsevner og fleksibilitet.  
 
Klinikken har en omfattende forskningsaktivitet, og vi forventer, at afdelingslægen bidrager til denne aktivitet, enten i form af egen forskning eller ved vejleding af yngre kolleger. Blandt ansøgerne vil dokumenteret forskningsaktivitet og/eller vejledererfaring blive prioriteret.  
 
Klinikken har aktuelt 16 klassificerede uddannelsesstillinger i det gynækologisk-obstetriske speciale og 7 klassificerede stillinger i almen medicinsk speciallægeuddannelse. Afdelingslægen vil naturligt indgå i uddannelsen af yngre læger.  
 
Til stillingen hører vagtforpligtelse. Vagtstrukturen er i øjeblikket således, at vagten varetages af 2 bagvagter (med særligt fokus på henholdsvis Gynækologi og Obstetrik) samt 2 forvagter. Afdelingslægen indgår i den gynækologiske bagvagtsfunktion, men vagtopgaverne løses i et fællesskab mellem de to klinikker.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  
 
Kvalifikationer  
Ansøgeren skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik.  
 
Ansøgningen vedhæftes kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae indeholdende publikationsliste.  
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 19. marts 2018.  
 
Søg stillingen via linket.  
 
Yderligere oplysninger kan fås hos klinikchef Lene Lundvall, Gynækologisk Klinik, (telefon 35 45 13 20).  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøgeren. Interesserede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden