Jobbet "Fysioterapeut i vikariat til skadestuen og Ortopædisk Afdeling, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 7, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Brænder du for fysioterapeutisk diagnostik og korte akutte forløb

Vil du i skadestuen og være med til at tage det faglige ansvar for diagnosticering og udredning af patienter, som har muskuloskeletale skader? Du vil være i front og vi ligger vægt på, at fagligheden er i top.

På Ortopædkirurgisk Afdeling skal du varetage funktionsvurdering og træning af patienter med underekstremitets eller overekstremitets brud samt multitraume og amputationspatienter.

Du skal være indstillet på, at være tovholder på amputationspatienterne og varetagelse af hurtig træningsforløb samt sikre at patienten udskrives til trygge omgivelser, samt være åben for at indgå i et meget tæt tværfaglig samarbejde.

Du skal forvente at varetage skiftende vagter: kl. 12.30-21 (i Skadestuen) og 08.00-15.30 (på Ortopædkirurgisk Afdeling). Weekendvagter er også en del af din funktion i skadestuen, og du skal forvente at gå i weekendvagt hver 4. weekend.

Som fysioterapeut med primær funktion i skadestuen vil dine arbejdsopgaver være at undersøge, diagnosticere, vejlede og færdigbehandle patienter med skader i bevægeapparatet. Du kan henvise til relevant billeddiagnostisk undersøgelse samt ambulante kontroller. Som en del at skadestuens team skal du foretage funktionsvurdering på baggrund af patientens aktuelle situation og formidle dette til relevante tværfaglige samarbejdspartnere.

Vi prioriterer som afdeling faglighed, arbejdsmiljø og trivsel højt. Der skal være plads til forskelligheder og humør, da vi udvikles når vi er trygge. Erfaringen siger at, i de rammer tør vi udfordrer hinanden og vores vanlige praksis.

På Slagelse Sygehus indebærer arbejdet en høj grad af tværfaglighed. Der er et tæt samarbejde med læger og plejepersonale på højt niveau. Der er god adgang til faglig sparring og samarbejde på tværs af specialer. Vi har et godt samarbejde med akutafdelingen.

Har du lyst til

  • At udvikle en nyt område indenfor for fysioterapien
  • Et spændende og udfordrende arbejde
  • En meget varieret arbejdsdag
  • Et tæt samarbejde og sparring med engagerede kolleger
  • Selvstændig arbejdsplanlægning
  • Gode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse
  • Et godt arbejdsmiljø

Vi lægger vægt på, at du

  • Er faglig velfunderet og har gerne praktisk erfaring inden for diagnosticering af idrætsskader og styring af de akutte forløb
  • Har minimum to års relevant klinik erfaring
  • Har relevant efteruddannelse som f.eks. idrætsuddannelse eller lignede diagnostisk uddannelse, gerne svarende til 30 ECTS

Du vil selvfølgelig få en grundig introduktion til sygehuset og dine nye samarbejdspartnere.

Da vi har planlagt sommerferie i 2018, kan det oplyses at det ikke vil være muligt at afholde ferie i perioden mellem uge 29 og 33.

Stillingen er fra 01.05.18 og frem til 31.03.19 og fastlagt på 37 timer pr. uge.

Introduktion til skadestuen vil enten ske i juni eller sen sommer (slutningen af august).

Det forventes, at du kan varetage skadestuevagter fra september.

Løn ifølge gældende overenskomst.

Har vi vakt din nysgerrighed kan du evt. læse mere her og her

Medarbejdergruppen er på 38 fysioterapeuter, fem specialeansvarlige fysioterapeuter, to kliniske undervisere, tre SSA, to sekretærer og en overfysioterapeut.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende fysioterapeut Rasmus Gormsen Hansen, 58 55 96 18.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave