Jobbet "En stilling som overlæge ved Det Palliative Team, Aalborg" er udløbet

Region Nordjylland

Team for Lindrende behandling

Kastetvej 3, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Ledig til besættelse senest 1. juni 2018 eller efter aftale

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin, klinisk onkologi, almen
medicin eller andet relevant speciale, gerne med klinisk erfaring indenfor specialiseret
palliativ medicin. Såfremt den ansatte er uden formel uddannelse i palliativ medicin på linje med det nordiske specialistkursus, gives der mulighed for at deltage i dette eller et
tilsvarende kursus i palliation.

Ansøger skal være god til kommunikation, besidde gode tværfaglige samarbejdesevner
samt have interesse for undervisning.

Det Palliative Team er organiseret under Onkologisk Afdeling, der indgå i Klinik
Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital. Den specialeansvarlige overlæge i teamet er nærmeste leder og har det daglige ansvar.

Som læge i Det Palliative Team Aalborg indgår man i et velfungerende og fuldt
udbygget tværfagligt team, hvori der indgå 4,2 overlæger, 5 sygeplejersker, sekretærer, psykolog, fysioterapeut, præst og socialrådgiver. Målet er at se det hele menneske og lindre fysisk, psykisk, social og eksistentiel lidelse.

Den største patientgruppe er uhelbredeligt syge cancerpatienter, men også mennesker
med non-maligne lidelser i sen palliativ fase tilknyttes teamet.

Vi ser patienterne på Aalborg Universitetshospital, i eget hjem, plejehjem eller på aflastningsplads samt på hospice. Vi deler hus med Kamillianergaardens Hospice, som
Det Palliative Team servicerer.

Vi tilbyder patienter og pårørende en høj grad af kontinuitet. Alle patienter og deres
pårørende tildeles en kontaktlæge og –sygeplejerske.

Det Palliative Team fungerer som konsulent for samarbejdspartnere i primær og
sekundær sektor.

Udover det kliniske arbejde, deltager du i undervisning af interne og eksterne
samarbejdspartnere.

Der er et tæt samarbejde med Region Nordjyllands andre palliative enheder evt.
funktion på andre palliative enheder i regionen kan aftales efter nærmere ønske.

Når kvalifikationer er opnået, vil du indgå i en telefonvagt, som dækker hele døgnet
udenfor de palliative teams åbningstider. Vagtbelastningen er begrænset, og den
honoreres med et vagttillæg til udbetaling. Vagten deles af 4-5 læger.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan få ved
henvendelse til specialeansvarlig overlæge ved DPT Helle Bjørn Larsen, Tlf. 97 66 10
30 eller mobil 24 66 69 94 mail hbl@rn.dk