Jobbet "social og sundhedsassistent" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Chr. Hauchs alle 11, 3500 værløse

Dit næste skridt
ungdomsgangen på Jonstrupvang søger en social og sundhedsassistent på 30 timer 
 
Jonstrupvang er et pædagogisk bo – og dagtilbud for voksne mennesker, hvoraf størstedelen er diagnosticeret med cerebral parese.  
Vores motto: ”Forvent det utænkelige” og vores værdier: Faglighed, Respekt, Ansvarstagen og Kreativitet er væsentlige i vores tværfaglige samarbejde.  
Læs nærmere om Jonstrupvang på www.jonstrupvang.dk 
 
Jonstrupvang, ungdomsgangen, søger en social og sundhedsassistent på ca. 30 timer, med start d. 1. april eller efter aftale. 
Vagterne ligger primært i dag og aften timerne, samt hver tredje weekend.  
På ungdomsgangen bor 12 beboere, med alder fra ca. 18 år fordelt på gang 6 og gang 7. Det kognitive- og fysiske- funktionsniveau er forskelligt fra beboer til beboer.  
 
Vi vægter fagligheden højt og arbejder ud fra et neuropædagogisk perspektiv. 
Vi vægter beboerens selvbestemmelse, selvstændiggørelse og ansvar for egen udvikling højt, med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, ønsker og behov.  
Som udgangspunkt er alt muligt, og vores mission er, at støtte beboerne et meningsfyldt liv med valgmuligheder, udvikling og socialt samvær.  
 
Vi er en tværfaglig sammensat personalegruppe, bestående af pædagoger, PAU og social- og sundhedsassistenter. 
I huset er desuden ansat fysioterapeuter, ergoterapeuter, en sygeplejerske, ernæringsassistenter mm.  
Jonstrupvang er uddannelsessted, og vi har derfor løbende elever og studerende.  
 
Om dig: 
Du brænder for dit fag, er nysgerrig og reflekterende, samt deler din viden med andre 
Kan lide at drage omsorg for andre, og kan se det pædagogiske arbejde i plejeopgaver 
Kan møde mennesker med respekt, tillid og godt humør 
Du er loyal over for fælles beslutninger 
Du kan lide at arbejde selvstændigt, i tværfaglige teams og være kontaktperson for beboere 
Du mestrer IT på minimum brugerniveau, med henblik på dokumentation og kommunikation 
Du sætter din faglighed højt og stiller spørgsmål, til brug for udvikling, ved egen og fælles praksis 
Du mestrer at søge nye løsninger- og tør gå nye veje når ”det vi plejer” ikke slår til 
Du kan tage ansvar  
 
Jonstrupvang tilbyder: 
En faglig dygtig og engageret personalegruppe  
En dynamisk og innovativ arbejdsplads med et udfordrende og udviklende miljø, hvor du kan udfolde dine pædagogiske evner  
Mange gode muligheder for faglig og personlig udvikling og deltagelse i undervisning/kurser, vi har bl.a. et internt kompetenceudviklings program 
Højt specialiseret viden om Cerebral Parese 
Stor frihed til eget initiativ
Et nært samarbejde, hvor tværfagligheden er en væsentlig styrke 
God mulighed for at udfolde dine kompetencer og ideer samt deltagelse i projekter 
En arbejdsplads med høj trivsel og godt arbejdsmiljø og humor 
 
 
Er du interesseret i at høre nærmere, eller aftale et besøg, kan du kontakte afdelingsleder ungdomsgangen Signe Seidelin på
tlf. 44 20 8790 
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag d. 26.marts 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13