Jobbet "Overlæge til Klinik for Vækst og Reproduktion" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Juliane Marie Centret
 
En overlæge søges pr. 1. august 2018 til Klinik for Vækst og Reproduktion. Der søges en speciallæge i pædiatri med erfaring indenfor pædiatrisk endokrinologi.  
 
Klinik for Vækst og Reproduktion har en omfattende ambulatoriefunktion med mere en 11.000 patientbesøg årligt. Afdelingen huser desuden adskillige DANAK akkrediterede speciallaboratorier mhp. måling af pædiatriske og reproduktionshormoner, molekylægenetiske undersøgelser (Y mikrodeletioner), histologisk vurdering af gonader (fra DSD patienter og mandlig infertilitet), vurdering af sædprøver, og en sædbank.  
Afdelingen varetager højt specialiserede kliniske funktioner indenfor det pædiatrisk endokrinologiske samt medicinsk andrologiske område, og behandler således børn, unge og voksne med sjældne endokrine lidelser, vækst og pubertetsforstyrrelser, transkønnede unge samt mænd med andrologiske sygdomme.  
 
Stillingen er vagtfri. Overlægen skal varetage ambulant klinisk funktion indenfor det pædiatrisk endokrinologiske fagområde, samt forestå den daglige multidisciplinære ledelse af afdelingens ambulatorium. Det forventes at overlægen bidrager aktivt til videreudviklingen af den højt specialiserede børneendokrinologiske funktion og afdelingens internationale profilering.  
 
Der vil blive lagt vægt på dokumenteret ledelseserfaring og forskningsaktivitet, særligt indenfor det børneendokrinologiske område. Ansøgningen skal være bygget op omkring de 7 lægeroller. Dokumentation af formelle og faglige kompetencer skal vedlægges som bilag.  
 
Ønskes yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte klinikchef professor Anders Juul på telefon 35 45 50 85.  
 
Bedømmelsen af ansøgerens faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder, jf. ”Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden” fra 2007, der kan ses på www.regionh.dk.  
 
Ansøgningen vedhæftes kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae indeholdende publikationsliste med angivelse af de 10 vigtigste publikationer. Publikationer vil blive rekvireret såfremt bedømmelsesudvalget måtte ønske det.  
 
Ansøgningsfrist torsdag 21. marts 2018.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
Søg stillingen via nedenstående link:  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.