Jobbet "Speciallæger til Børne- og Ungdomsafdelingen, Nykøbing F. Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

Hvis du brænder for at gøre en pædiatrisk forskel for vores syge børn, unge og deres familie – så er du helt sikkert en af vores nye speciallæger.

Vi søger 2-3 speciallæger 01.06.18.

Nykøbing F. Sygehus er et moderne akutsygehus i stor udvikling, der skaber de bedste rammer for medarbejdere og patienter.

Børne- og Ungdomsafdelingen på Nykøbing F. Sygehus står overfor nye og spændende udfordringer med et øget optageområde fra Vordingborg kommune. Det betyder en øgning med 12-15 sengepladser og ca. 2000 flere ambulante patienter; idet Børneafdelingen i Næstved flytter til Slagelse maj 2018.

Det betyder, at der bliver tilført ressourcer, så vi kan udvikle afdelingen – gøre hvad vi synes er interessant og spændende med henblik på bedre varetagelsen af den pædiatriske funktion for børn og unge i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner.

Børne- og Ungdomsafdelingen er baseret på et tæt og respektfuldt samarbejde med det syge barn, den unge og deres familie.

Vi uddanner mange yngre læger i hoveduddannelsesforløb til almen praksis, og vi er i proces med at få etableret introduktionsstillinger til pædiatri med henblik på at få hoveduddannelsesstillinger accepteret, hvilket derfor vil være godt, hvis du har interesse og meget gerne erfaring med uddannelsesforløb.  Kunne du tænke dig at blive uddannelsesansvarlig overlæge?

Sammen med Sygehusledelsen arbejdes der på at samle sengeafdelingen, ambulatorium og sekretariat med alle lægekontorer på en samlet lokalitet, så vi kan udnytte vores ressourcer på bedste vis.

Din profil

Du brænder for at udvikle afdelingen og sætte dit høje faglige præg indenfor pædiatrisk klinik og uddannelse. Det vil være i tæt samarbejde med de andre overlæger, hvilket derfor forudsætter, at du fungerer godt i et samarbejde med fokus på målet.

Du er speciallæge i pædiatri og ansættes enten som afdelingslæge eller overlæge – alt efter hvor du er i dit karriereforløb.

Qua det øget patientoptag vil der være større fokus på den mere benigne neonatologi (fødsler efter uge 32, børn født af mødre med gestationel diabetes m.m.), og derfor vil det være en fordel, hvis du har erfaring med denne patientgruppe.

Vi er meget nysgerrig på at vide, hvad du kan byde ind med – og hvad der interesserer dig indenfor pædiatri.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.