Jobbet "social og sundhedsassistent søges til nattevagt" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

chr. Hauchs alle 11, 3500 Værløse

Dit næste skridt
Jonstrupvang søger Social og sundhedsassistent, til vågen nattevagt pr. 1. maj.  
 
Stillingen er på 29 timer, fordelt på 7 arbejdsdage med efterfølgende 7 fridage.                                        
Arbejdstiden er fra kl. 22.45 til kl. 07.15. Der arbejdes hver anden weekend, samt i helligdagene.                                                   Nattevagtsteamet består af 1 pædagogisk assistent, 1 sosu-hjælper, 1 pædagog og dig.
I er 2 på vagt i skiftende konstellationer.  
 
Arbejdet består bl.a. i at hjælpe beboere i seng om aftenen, samt hjælpe med at tage de beboere op, der skal tidligt af sted om morgenen. Derudover er der løbende pleje- og omsorgsopgaver, samt div. praktiske opgaver.
 
Som nattevagt på Jonstrupvang er man en del af huset i sin helhed, og derfor er der også fast indlagt enkelte dagvagter, ca hver 12 uge, så der bl.a. er mulighed for at deltage i husets tværfaglige aktiviteter.  
 
Jonstrupvang er et pædagogisk bo- og dagtilbud for voksne mennesker, hvoraf størstedelen er diagnosticeret med cerebral parese.                                                                                                                         
Her bor 46 mennesker i alderen 18 år og opefter, det fysiske og kognitive funktionsniveau er meget individuelt fra beboer til beboer.                                                                                                                           
Huset er opdelt i syv gange, hver med 5-8 lejligheder.  
 
Vores motto ”Forvent det utænkelige” og vores værdier ”Faglighed”, ”Respekt”, ”Ansvarstagen” og ”Kreativitet” er væsentlige i vores tværfaglige samarbejde. Dette med henblik på at realisere vores målsætning om at tilbyde beboerne et meningsfyldt liv. Læs nærmere på www.jonstrupvang.dk.
 
Vi sætter beboerens selvbestemmelse, selvstændiggørelse og ansvar for egen udvikling i højsædet med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og behov.                                                                                  
Som udgangspunkt er alt muligt, og vi stiler efter at give beboerne et meningsfyldt liv med valgmuligheder, udvikling og socialt samvær.                                                                                                                                        
Vi arbejder ud fra et neuropædagogisk perspektiv og vægter det tværfaglige samarbejde højt.                              
Det er ikke et krav, at du har kendskab til neuropædagogik, men du skal være interesseret i at lære. 
 
Om dig:  
 • Du er uddannet social- og sundhedsassistent, er fagligt velfunderet, reflekterende samt deler din viden med andre 
 • Du har stor interesse for det pædagogiske arbejde 
 • Du kan møde mennesker med respekt, tillid og du har en veludviklet humoristisk sans 
 • Du har en høj social kompetence og er loyal over for fælles beslutninger 
 • Du kan arbejde selvstændigt og samtidig se dig selv som en del af noget større. 
 • Du er forankret i dig selv, kender til dine begrænsninger – og tør stå ved dem 
 • Du mestrer IT på minimum brugerniveau med henblik på dokumentation og kommunikation 
 • Du er mødestabil, ansvarsbevidst, fleksibel, samt fysisk og psykisk robuste 
 • Du har gjort dig overvejelser om hvordan det er at arbejde om natten 
 
Vi tilbyder:  
 • En fagligt dygtig og engageret personalegruppe samt fagligt dygtige og engagerede ledere 
 • En dynamisk og innovativ arbejdsplads med et udfordrende og udviklende miljø, med bl.a. internt kompetenceforløb 
 • Højt specialiseret viden om cerebral parese 
 • Stor frihed til eget initiativ 
 • Et nært samarbejde, hvor flerfagligheden er en væsentlig styrke 
 • Rig mulighed for at udfolde dine kompetencer og ideer samt deltage i tværgående projekter 
 • En arbejdsplads, hvor vi vægter godt humør og høj trivsel 
 • Et spændende og udfordrende arbejde, hvor 2 nætter sjældent er ens 
 
Er du interesseret i at høre nærmere, kan du kontakte afdelingsleder Anette Kristensen, på telefon 44 20 1982.  
Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag d. 20. marts 2018.                                            
Ansættelsessamtaler forventes afhold i uge 13.