Jobbet "Intensiv sygeplejerske til Intensiv/Neuro Intensiv Stepdown Afsnit (NISA), Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Center for Planlagt Kirurgi

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
En stilling som Intensiv sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Intensiv/NISA, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller efter aftale.
 
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge i blandede vagter.
 
Om stillingen
Det forventes, at du har specialuddannelsen i intensiv sygepleje.
 
Har du lyst til at være Intensiv sygeplejerske på Intensiv/NISA, hvor tværfagligt samarbejde vægtes højt og er en grundpille i alt, hvad vi gør?
 
Vil du arbejde i et afsnit, hvor vi har en APV og en TULE, som afspejler, at vi arbejder sammen om og har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø og en organisering, hvor åbenhed og dialog er grundlaget for, at faglighed og socialt liv kan mødes.
 
Der er weekendvagt hver 3. weekend - forudsætningen for dette er, at man hver 2. arbejdsweekend har 12 timers vagter. Aktuelt afprøver vi hver 4. weekend og mulighed for enten jul eller nytårs-rul, da dette har været et ønske fra dele af personalet.
 
Vi søger en Intensiv sygeplejerske:
  • der værdsætter høj faglighed
  • der har lyst til at arbejde i tværfagligt patientforløb
  • erfaring i intensiv sygepleje og/eller neurointensiv sygepleje
  • kan lide at have mange bolde i luften og komme hele vejen rundt om patienten
  • brænder for at fordybe sig i de enkelte patientsituationer
  • der vil være med til at lave sin egen tjenestetidsplan
  • der sammen med dine kolleger, vil være med til at bibeholde en fantastisk arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø
Hvis du kan nikke genkendende til dette, så er det dig, vi skal bruge.
 
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Om afsnittet Intensiv/NISA
Vi er et Intensivt/NISA Afsnit med 8 sengepladser – heraf 6-7 NISA pladser, 1 almen intensiv plads og 1 ”buffer” plads. Det intensive afsnit modtager ABCDE ustabile patienter fra medicinsk og ortopædkirurgisk afdeling. Indtil kl. 17.00 modtages akutte patienter via fællesvisitationen. Vi rykker hele døgnet ud med Mobilt Akut Team på hospitalet.
 
Regionshospitalet i Silkeborg oprettede i 2009 Danmarks første Neuro Intensive Stepdown Afsnit. Et afsnit, hvor vi modtager intensive patienter med erhvervet hjerneskade (efter f.eks. traumer eller blødning). Patienterne er henvist til Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN), men kommer her i tidlig fase for at modtage højt specialiseret neurorehabilitering samtidig med at intensiv terapi foregår, dette i samarbejde med bl.a. ergo- og fysioterapeuter fra RHN.
 
Afsnittet uddanner sygeplejestuderende samt intensiv kursister, som er i gang med intensiv specialuddannelsen.
 
Til afdelingen er bl.a. tilknyttet en klinisk udviklingssygeplejerske, en specialeansvarlig sygeplejerske og to uddannelsesansvarlige sygeplejersker.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Bedøvelse, Center for Planlagt Kirurgi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Mette Hoff tlf. 7841 6659 eller Tine Frandsen på tlf. 7841 6649 eller klinisk udviklingssygeplejerske Mette From på tlf. 7841 6654.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 25. marts 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 28. marts 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.