Jobbet "Afdelingslæge til Radiologisk Afdeling, Ringsted Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted

Dit næste skridt

Radiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus søger en afdelingslæge med mamma, CT og MR erfaring. Stillingen kan sammensættes i henhold til dine kompetencer og ønsker. Der vil være mulighed for at indgå i det akutte arbejde på Næstved og Slagelse sygehuse, herunder også i vagtdækningen. Stillingen kan også etableres uden vagtdækning, dog vil stillingen under alle omstændigheder inkludere, at du bruger mindst tre dage om ugen på udredning og beskrivelse inden for det mammaradiologiske område.

Radiologisk Afdeling i Ringsted er i rivende udvikling og har det seneste halve år gennemgået en markant forandring i forhold til ledelse, kompetencer og faglighed. Afdelingen er ansvarlig for driften af regionens brystscreeningsprogram samt CT, MR og konventionel røntgen. Vi har en lille stab af meget dygtige læger og samarbejder her udover, indenfor konventionel diagnostik med afdelingerne på både Næstved og Slagelse sygehuse. Indenfor det mammaradiologiske arbejde har vi et tæt samarbejde med brystkirurger/plastikkirurger og med patologisk afdeling.

Der er således i stillingen mulighed for at blive del af et stærkt fagligt miljø, hvor der er rum til sparring og udvikling samtidig med fleksibilitet i opgaverne og arbejdstilrettelæggelsen. Du kan forvente at få selvstændige ansvarsområder, idet vi tror på, at medindflydelse og ansvar er med til at gøre din arbejdsdag mere spændende som radiolog og giver en højere patientkvalitet.

Det som er forskelligt ved mammaradiologien frem for konventionel radiologi er den grundige overvågning af patienterne, både indenfor screening og klinisk diagnostik, dvs. man får en fuldstændig kontrol af kvaliteten på eget arbejde.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i diagnostisk radiologi med betydelig, dokumenteret erfaring indenfor det mammaradiologiske område.

Om afdelingen

Vi prioriterer det faglige miljø højt både hvad angår samarbejdet med de kliniske afdelinger om patientforløbene, men også muligheden for at deltage i forskningsprojekter og uddannelse. Der pågår en proces med opdatering af alt screeningsapparatur mhp. anvendelse af tomosymtese og herudover rådes over opdateret CT og MR-scannere samt konventionelle røntgenrum.

I den nærmeste fremtid forventer vi en øget MR aktivitet indenfor mammaradiologien, eventuelt med mulighed for MR-biopsi. Vi arbejder på en udvidet ultralydsvirksomhed til at komplementere screening med mammografi. Mammografier kommer i større udstrækning til at komplementere med tomosymtese. Vi søger kollegaer med interesse for dette område.

Da afdelingen, sygehuset og regionen er fuldt digitaliseret vil der fra arbejdspladsen i Ringsted være mulighed for at indgå i arbejdet på sygehusets øvrige modaliteter samt mulighed for frivilligt merarbejde i regionens Garantiklinik, som er placeret på Næstved Sygehus, og som bl.a. varetager beskrivelser, af MR, CT og Onkoradiologiske undersøgelser, som ligger udover regionens samlede kapacitet.

Jobbet  

Som afdelingslæge på afdelingen deltager du i det daglige arbejde med udredning og beskrivelse i et tæt tværfagligt samarbejde med de kliniske afdelinger ift. kirurgiske og kræft patienter, radiografer og kollegaer om planlægning af patientforløb. I løbet af dagen deltager du ved mindre interne konferencer og i konference med de kliniske afdelinger og MDT konferencer.

Du får ansvar for at supervisere i forhold til den daglige drift, og hver dag vil du sammen med dine kolleger samle op på dagens problemstillinger for herigennem at sikre de bedste patientforløb.  

Om os 

Du bliver en del af en afdeling, der er stolte af vores kvalitet, udvikling og arbejdsmiljø. Hos os vægter vi faglig sparring, tværfagligt ansvar og ikke mindst, at alle bidrager til at få afdelingen til at fungere.  

Vi har et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger og du vil blive inddraget med dine input og deltagelse på samarbejdsmøder med de kliniske afdelinger. 

Der lægges vægt på kvalitet i et fagligt kompetent og professionelt arbejdsmiljø samt et velfungerende samarbejde præget af kollegialitet såvel internt i afdelingen som med vore eksterne samarbejdspartnere i og uden for sygehuset. Vi deltager i Sygehusets omfattende kvalitetsarbejde og er fuldt akkrediteret til og med 2017. Sygehuset arbejder ud fra et samlet kvalitetsfokus baseret på organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet.

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder, der svarer til de syv lægeroller beskrevet af Sundhedsstyrelsen, jf. Vejledningen: Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger’ gældende fra den 25. juni 2013.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen og/eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Ingvar Mars eller stabschef Kristian Fevejle Andersen, krfa@regionsjaelland.dk, 51 44 24 41.

Ansøgningsfrist 22.03.18

Ansættelsessamtaler afholdes løb

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave