Jobbet "Lægesekretær til Henvisningsenheden og lægesekretærflyverfunktionen på Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 1, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Henvisingsenheden er en regional enhed, der håndterer 900-950 henvisninger pr. dag til planlagt somatisk sygehusbehandling i Region Sjælland. 
Henvisningsenheden er organisatorisk og fysisk placeret på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Den bemandes af erfarne lægesekretærer, der bemander enheden fra 8-18 alle hverdage.

I tillæg til opgaven omkring håndtering af henvisninger på regionalt niveau, varetager enhedens medarbejdere en bred vifte af lægesekretærfaglige funktioner for de kliniske afdelinger på Sjællands Universitetshospital i "lægesekretærflyverfunktionen".

Vi kan tilbyde

  • Et job, der byder på stor variation og mulighed for udfordringer
  • Mulighed for at få et unikt specialekendskab
  • Stort samarbejde med regionens sygehusvæsen, praksissektor m.v.
  • Oplæring i varetagelse af lægesekretærfaglige funktioner på bl.a.sengeafsnit, i ambulatorier og visitationsenheder
  • Varetagelse af "særopgaver" som fx UTH sagsbehandling, datatræk/bearbejdning, vagtplanlægning, elevansvarlig m.v.
  • Flextid
  • Et godt kollegialt fællesskab

I Henvisningsenheden vil din primære opgave være at modtage elektroniske henvisninger fra praksissektor og sygehuse og videresende dem til relevante specialeopdelte visitationsenhed. Da Henvisningsenheden har en central og koordinerende opgave i at få det samlede henvisningsflow til at fungere i samrbejde med specialeopdelte visitationsenheder og praksissektor, skal du være indstillet på at betjene både patienter, kollegaer fra Region Sjællands Sygehusvæsen samt praksissektor telefonisk.

I lægesekretærflyverfunktionen vil du blive oplæt i varetagelse af lægesekretærfaglige funktioner på både sengeafsnit, ambulatorier og i visitationsenheder således, at du kan varetage en bred vifte at opgaver for de kliniske afdelinger på Sjællands Universitetshospital.

Din profil

Du skal have en uddannelse som lægesekretær, gerne med et bredt specialekendskab, og så skal du have flair for IT.

Vi forventer, at du har en udtalt forståelse for servicebegrebet, og at du har siutationsfornemmelse, gode samarbejdsevner og en fleksibel og grundig tilgang til opgaveløsningen. Du skal se det som din fornemmeste opgave at "få tingene til at lykkes".

Vi ser gerne, at du har erfaring med at samarbejde - og være i dialog med - mange forskellige faggrupper. Og at du har mod på selv at være med til at forme din stilling.

Løn og ansættelsesvilkår

Dit daglige tjenestested er Sjællands Universitetshospital, Roskilde, som ligger lige ved stationen.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat 01.05.18 eller snarest muligt herefter.

Der er tale om en stilling på 32-37 timer pr. uge med flextid. Arbejdstiden er tilrettelagt således, at man i gennemsnit har cirka en ugentlig vagt fra 8-18 med tilsvarende kortere arbejdsdage de øvrige dage.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte chef for Henvisningsenheden og lægesekretærflyverfunktionen Anne Hune Gjerrild, 51 42 17 58, ahgj@regionsjaelland.dk

Alternativt kan du kontakte koordinerende lægesekretær Hanne Pyll, 23 74 13 66, hpl@regionsjaelland.dk

Send din ansøgning med bilag og oplysning om tidligere beskæftigelse.

Ansøgningsfrist 19.03.18 

Samtaler 21.03.18

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.