Jobbet "Afdelingslæge til Enhed for Depression, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd" er udløbet

Region Nordjylland

Læger Syd - Almen voksen

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd søger en afdelingslæge med interesse for diagnostik, behandling og forskning af affektive lidelser til Enhed for Depression.

Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling, hvor kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer.

Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Klinikledelsen og mange af klinikkens funktioner er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens andre har til huse på Brandevej i Aalborg Ø. En af klinikkens funktioner har til huse i Brønderslev.

Ved Psykiatrien i Region Nordjylland er der etableret flere forskningsenheder, og forskning har et særligt fokus i Psykiatrien.

Enhed for Depression er en nydannet subspecialiseret enhed i affektiv søjle, som varetager udredning og behandling af affektive lidelser på henholdsvis hoved- og regionsfunktionsniveau. Der er følgende ambulante behandlingstilbud:
  • Enhed for Depression varetager behandling af affektive lidelser, så som depressiv enkeltepisode, tilbagevendende/periodisk depression, vedvarende affektive tilstande, andre affektive sindslidelser eller tilstande.
Fælles for de ambulante tilbud er, at de arbejder tværfagligt, ofte i et samarbejde med pårørende og i et tværsektorielt samarbejde med patienternes professionelle netværk. Optageområdet er Aalborg Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerland Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i psykiatri med en bred almenpsykiatrisk uddannelse og erfaring, herunder erfaring med psykoterapi og supervision. Speciallægen skal have undervisnings- og forskningsinteresse og gerne erfaring hermed.
Afdelingslægens konkrete funktion i Enhed for Depression aftales individuelt med udgangspunkt i ansøgerens individuelle ønsker, interesseområder samt behovet i Enhed for Depression. Afdelingslægen bliver ansvarlig for behandlingen af patienter, herunder visitations- og udredningsopgaver samt ansvarlig for den videre udvikling af samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Derudover har afdelingslægen supervisions- og undervisningsopgaver i forhold til egen faggruppe, øvrigt personale og medicinstuderende.
Til stillingen er der endvidere knyttet uddannelsesmæssige opgaver i forhold til yngre læger og medicinstuderende samt deltagelse i/tilknytning til udviklings- og forskningstiltag og projekter.

I Klinik Psykiatri Syd er der udarbejdet patientforløbsbeskrivelser, som et led i at øge kvaliteten i behandlingen og give mere målrettede og ensartede patientforløb.
Stillingen er en fuldtidsstilling med vagtforpligtigelse.

Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Inger Brødsgaard 97 64 47 92 eller mail: i.broedsgaard@rn.dk

Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelse: 1. september 2018.

Ansøgningsfrist: 8. april 2018.

Samtaler forventes afholdt mandag den 16. april.