Jobbet "Afdelingslæge/overlæge ved sektionen for Børne/Håndkirurgi , Ortopædkirurgisk Klinik" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
En stilling som afdelingslæge/overlæge ved Håndsektionen, Ortopædkirurgisk Klinik på Rigshospitalet, er ledig til besættelse per 1. juli 2018.
 
Ortopædkirurgisk Klinik varetager højtspecialiseret ortopædkirurgiske funktioner inden for traumetologi, rygkirurgi, tumorkirurgi, børneortopædi, håndkirurgi og alloplastikkirurgi. Den aktuelle stilling ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi, der har uddannet sig inden for det håndkirurgiske fagområde. Speciallægen skal have betydelig klinisk erfaring i udredning, diagnostik og behandling af patienter med håndkirurgiske lidelser. Kendskab til udredning og behandling af kongenitte hånddeformiteter hos børn vil være en fordel.
 
Den håndkirurgiske sektion er sammenlagt med børnesektionen. Håndsektionen varetager højtspecialiseret funktioner inden for det håndkirurgiske område, og har som særlig opgave, at varetage behandlingen af de kongenitte hånddeformiteter.  
 
Håndsektionen har et tæt samarbejde med børne-, tumor- og traumesektionen.
 
Dokumenteret forskningsindsats inden for det håndkirurgiske område samt erfaring med uddannelse af såvel studenter som yngre læger vil ligeledes blive vægtet.
 
Der er etableret en håndkirurgisk beredskabsvagt i Region Hovedstaden, som man deltage i.  
 
Afdelings-/overlæge refererer til klinikchefen. 
 
Stillingsbeskrivelse og yderligere information kan fås ved henvendelse til: 
Klinikchef Claus Munk Jensen på tlf. 3545 2569 eller per mail claus.munk.jensen@regionh.dk eller til overlæge Pernille Leicht børne/håndsektionen på tlf. 3545 1254 eller per mail birgitte.pernille.leicht@regionh.dk
 
Afhængig af ansøgernes kompetencer kan der ske ansættelse i enten en afdelingslægestilling eller overlægestilling. 
 
Ved ansættelse som overlæge er løn- og ansættelsesvilkår i henhold til en Fælles Akademisk Overenskomst med tilhørende organisationsaftale for overlæger indgået af Region Hovedstaden og Akademikernes Central Organisation/Foreningen af Speciallæger. 
 
Der tages forbehold for ændringer af ansættelsesområde. Der tages ligeledes forbehold for ændring af overenskomstgrundlaget.  
 
Afdelingslæge ansættes i henhold til overenskomst med Foreningen af Yngre Læger. 
 
Ansøgning vedlægges kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae indeholdende publikationsliste med angivelse af de 10 vigtigste publikationer. 
 
Ansøgningen skal udformes, så det er muligt, at vurdere de syv kompetencer, medicinsk ekspert, kommunikation, samarbejde, ledelse og administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme. 
 
Rigshospitalet er røgfrit hospital