Jobbet "Klinisk assistent / PhD studerende til Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

 

Vi søger en PhD-studerende til vores dynamiske forskningsmiljø i Neurologisk Afdeling, Roskilde.
Den studerende får en central rolle i forskningen omkring neurofysiologiske målinger af hjernens aktivitet.

Funktioner

Ph.D. projektet er fokuseret på at måle hjernens elektriske aktivitet in-the-wild hos raske under søvn, stress og kognition. Der eksisterer megen viden om hjernens aktivitet ved disse tilstande, men næsten udelukkende fra laboratorier eller ved korttids-hjemmemålinger. Formålet med dette projekt er at tage pulsen på det virkelige liv – dag efter dag.

Medicovirksomheden UNEEG medical A/S har i samarbejde med Århus Universitet udviklet et høreapparatlignende personal assistive device, som placeres i øregangen og diskret måler hjernens aktivitet. Vi har vist at apparatet kan bruges til at detektere søvnstadier, epileptiske markører hos patienter m.m. Som noget nyt vil vi bruge det som biomarkør hos raske.

Den PhD-studerende forventes at spille en central rolle i at udvikle og teste videnskabelige hypoteser om hjernens elektriske signaler, søvn, stress og kognition hos raske og formentlig også hos udvalgte patienter.

Din rolle bliver central i gennemførelsen af projekterne, herunder at skrive protokoller og fondsansøgninger samt publicere forskningsresultater i internationale peer-reviewed tidsskrifter.

Du ansættes ved Sjællands Universitetshospital i Roskilde, hvor du også vil have din daglige gang. Der stiles mod et forskningsophold ved Århus Universitet, som led i projektet.

Projektet er støttet af en fire-årig bevilling fra det strategiske forskningsråd. Der er garanteret løn til den PhD-studerende i tre år. Den studerende er en del af gruppen af PhD-studerende ved neurologisk afdeling og har kontorfaciliteter sammen med de øvrige i PhD-gruppen. Der ønskes desuden et tæt samarbejde med Århus Universitet og UNEEG medical A/S i forløbet.

Kvalifikationer

Du har en kandidatuddannelse inden for sundhedsuddannelserne eller de teknisk/naturvidenskabelig uddannelser og er interesseret i at forske.

Uafhængigt af den uddannelsesmæssige baggrund forventes det, at du har både klinisk og teknisk interesse og at du lader dig indskrive som PhD-studerende ved Københavns Universitet.

Projektet kræver gode samarbejdsevner idet det involverer mange mennesker bl.a. forsøgspersoner, hospitalspersonale, universitetspersonale og medarbejdere i UNEEG medical A/S og samarbejdspartnere i ind- og udland.

Neurologisk Afdeling

Neurologisk Afdeling har gennem de senere år fokuseret på etablering og udbygning af forskningen. Afdelingen har aktuelt syv PhD-studerende, hvoraf fire er lægefaglige, en er ingeniør, en er terapeut og en er sygeplejefaglig. Hertil kommer projektansatte sygeplejersker, neurofysiologiassistenter, tre forskningsaktive yngre læger samt flere overlæger og en professor.

Afdelingen har en stigende forskningsaktivitet og en forskningsstrategi, der fokuserer på det neurofysiologiske område, samt de store neurologiske sygdomsområder apopleksi og demens. Afdelingen er uddannelsesaktiv med fokus på fastholdelse af godt uddannelsesmiljø.

De medicinske studenters evalueringer af de kliniske ophold/uddannelsesforløb er meget positive, og afdelingen ligger år efter år som det bedst evaluerede uddannelsessted inden for neurofagene i Østdanmark. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en tre-årig tidsbegrænset fuldtidsstilling fra 01.07.18 eller efter nærmere aftale.

Løn- og øvrige ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Du refererer fagligt til professor, specialeansvarlig overlæge Troels Wesenberg Kjær, og i personaleforhold til ledende overlæge Jesper Gyllenborg.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor, specialansvarlig overlæge Troels Wesenberg Kjær, twk@regionsjaelland.dk , 23 32 72 78.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk , Århus Universitet på www.au.dk , og om UNEEG medical A/S på www.uneeg.com

Motiveret ansøgning og cv hvoraf din kompetenceprofil fremgår sendes elektronisk på regionens jobportal.

Ansøgningsfrist 16.04.18

Ansættelsessamtaler i den efterfølgende uge

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.