Jobbet "Vikariater til Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen" er udløbet

Region Midtjylland

Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Vikariaterne er i det nyoprettede Afsnit 1 i Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital.
                                                                                          
Med tiltrædelse den 1. juni 2018 søger vi en fysioterapeut til et barselsvikariat inden for det levermedicinske speciale. Vikariatet er foreløbig frem til den 31. december 2018. Arbejdstiden er 32 timer om ugen. Det er ikke muligt at afvikle sommerferie i ugerne 30, 31 og 32.
 
Med tiltrædelse den 1. juni 2018 søger vi en vikar til et kort orlovsvikatiat inden for kræft og plastikkirurgi. Vikariatet er fra den 1. juni 2018 til 31. august 2018 med 32 timer pr uge. Der er minimal mulighed for ferieafvikling i den periode og ikke i ugerne 27-33.

Gældende for begge vikariater
Dine arbejdsopgaver er primært mobilisering, træning, lungefysioterapi, instruktion og vejledning, tilpasning og udlån af hjælpemidler, udarbejdelse af status og genoptræningsplaner samt dokumentation i EPJ på de kliniske sengeafdelinger. Du vil arbejde i tæt samarbejde med afdelingens andre terapeuter samt afdelingens personale. Endvidere skal du afløse på andre afdelinger ved kollegaers fravær. Arbejdstiden er i øjeblikket ml. kl. 8.00-16.00. Der er weekendarbejde ca. hver 6. uge. Hvis man ønsker at søge begge vikariater kan det gøres i sammen ansøgning. Gør opmærksom på det i ansøgningen samt lav en prioritering.
 
Vi tilbyder
  • en arbejdsplads hvor der er mulighed for faglig og personlig udvikling
  • et job i en dynamisk afdeling, hvor der løbende er fokus på fagets udvikling, kvalitetssikring og forskning
  • ansættelse i en seriøst arbejdende gruppe med godt humør
Vi forventer generelt
  • at du har solid erfaring med medicinske patienter i hospitalsregi
  • at du er empatisk, åben og realistisk i mødet med og behandlingen af mennesker med livstruende/kroniske sygedomme
  • at du har lyst til at udvikle faget inden for eget specialet
  • at du har gode kompetencer mht fleksibilitet og evne til at bevare overblikket i en travl hverdag som ofte er uforudsigelig, og hvor planer ofte må revideres
  • at du kan trives på en arbejdsplads, der er i konstant forandring, og at du ser muligheder frem for begrænsninger
 Vi forventer
  • at du har flere års erfaring inden for hospitalsarbejde
  • at du har solid erfaring med lungefysioterapi
Vi er
Et af de 5 nyoprettede afsnit som Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen på AUH er organiseret i. Afsnit 1 er en tværfaglig gruppe bestående af både fysioterapeuter og ergoterapeuter samt 1 funktionsleder. Gruppen er blandet både alders- og erfaringsmæssigt.
 
Fysioterapeutisk dækker afsnit 1 følgende specialer: team 1: kræft, plastikkirurgi, blodsygdomme, c. mamma hold, lymfødem, mave/tarm, levermedicin, nyremedicin og urinvejskirurgi og intensiv.
 
Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen er i dag fordelt på tre matrikler. I løbet af det kommende år samles alle matrikler i Skejby på Aarhus Universitetshospital under fælles tag. Tiden nu og frem til den endelig samling i Skejby i 2019 vil være præget af udflytning og omstrukturering.
 
Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Den største viden – den bedste behandling”. I Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen understøtter vi bl.a. denne vision med vores forsknings- og udviklingsstrategi. Vi har i afdelingen en forsknings- og udviklingsenhed, og i hver gruppe er der ansat en udviklingsterapeut. Ligeledes understøtter vi visionen med afholdelse af årlige MUS samtaler med udarbejdelse af individuelle handleplaner ligesom der udarbejdes årlige kompetenceudviklingsplaner i de respektive grupper.
 
Aarhus Universitetshospital er uddannelsessted for såvel ergoterapeut- som fysioterapeutstuderende. Det er derfor en naturlig del af vores hverdag at vejlede studerende og inddrage dem i arbejdet.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der må påregnes prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger fås ved ledende terapeut Birgitte Bille Brahe på 7846 2210.
Ansøgning sendes via nedenstående link. Du bedes vedlægge eksamensbevis, autorisations nr, CV samt kursusbeviser med ansøgningen.
 
Ansøgningsfrist 18. april 2018. Samtaler bliver afviklet den 24. april 2018 om formiddagen.
 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.