Jobbet "Fysioterapeut til Medicinsk Onkologisk gruppe Herlev og Gentofte Hospital - Herlev matriklen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Vi søger en fysioterapeut til en fast stilling i Medicinsk Onkologisk Gruppe. 
Stillingen er på 37 timer, og er ledig til besættelse pr. 1. juni 2018. 
 
Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi fungerer som en klinisk tværgående enhed dækkende hospitalet på både Herlev og Gentofte matriklen. Aktuelle stilling er på Herlev matriklen. 
 
Medicinsk Onkologisk Gruppe består af både ergoterapeuter og fysioterapeuter, som dækker følgende specialeafsnit: 
 
Medicinsk Team 
◾ Akutmodtagelsen 
◾ Intensiv 
◾ Hjerte medicin 
◾ Medicinsk Korttidsafsnit 
◾ Intern medicin: (Geriatri, Endokrinologi, Lungemedicin og 
    Infektionsmedicin) 
◾ Nefrologi 
 
Onkologisk Team 
◾ Intensiv 
◾ Gastrokirurgi/-Medicin 
◾ Onkologi Almen og Specialiseret Palliation 
◾ Hæmatologi 
◾ Urologi 
 
Derudover indgår forflytningsundervisning af nyansatte, undervisning på patientskoler, ambulant holdtræning m.m. 
 
Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi er en terapi i konstant bevægelse med fokus på faglig udvikling og kvalitet, herunder en konstruktiv kritisk tilgang til 
vores faglige standarder. Vi forventer, at du som medarbejder naturligt tager aktiv del i Terapiens aktiviteter, og sammen med dine kollegaer bidrager til, at 
skabe en arbejdsplads med et inspirerende fagligt miljø og høj trivsel. 
 
Om stillingen 
Den primære opgavevaretagelse består i vurdering, testning, genoptræning og udskrivelse af den indlagte patient. Terapeuterne er fast tilknyttede 
sengeafsnittene, men hjælper også hinanden på tværs af specialerne. Opgavevaretagelsen fordrer viden og kompetencer indenfor klinisk 
ræsonnering (ICF), sygdomslære, lungefysioterapi, forflytning, hjælpemidler samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Ansøgere med erfaring 
indenfor ovenstående specialer og emneområder vil blive foretrukket. 
 
Vi tilbyder 
◾ dygtige og engagerede medarbejdere 
◾ en god atmosfære 
◾ fokus på faglig udvikling, projektarbejde og forskning 
◾ en specialeansvarlig fysioterapeut tilknyttet gruppen til varetagelse af introduktion samt støtte i faglig udvikling for den enkelte 
◾ en udviklingsfysioterapeut som støtter op om faglig udvikling og forskning 
◾ en ledelse der går forrest, og som ønsker høj grad af medinddragelse 
 
Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, 
herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
Stillingen er på 37 timer. Stillingen gælder ansættelse på Herlev-Gentofte Hospital, men vil fortrinsvist være på Herlev-matriklen. 
 
Ansøgningsprocedure 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsterapeut Andreas Holst Andersen på telefon 3868 2620 eller læse mere om 
afdelingen på: www.herlevhospital.dk 
 
Ansøgningsfristen er den 23. april 2018 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler den 24-26. april 2018. 
 
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.