Jobbet "Afdelingslæge/overlæge med speciale i nefrologi og/eller intern medicin søges til Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland med tiltrædelse 1.6.2018 eller efter aftale" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 1, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt
Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder er inddelt i fire afsnit:  
 • Diabetes, hormon- og nyresygdomme med det nefrologiske/endokrinologiske område omfatter ud over sengeafsnit tillige ambulatorier indenfor specialerne samt hæmodialyseafsnit 
 • Medicinsk modtagelse rummer afdelingens akutte medicinske modtagelse samt kardiologiske patienter og et akutambulatorium 
 • Lungesygdomme og kræftsygdomme består af specialerne lungemedicin og onkologi. Endvidere et afsnit til terminale patienter med cancerdiagnose. Sygehusets palliative team er tilknyttet dette afsnit 
 • Medicinsk daghospital i Tønder har udelukkende ambulant funktion, herunder akut modtagelse af ambulante patienter 
 
Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder råder over 75 senge i Sønderborg. 
 
Diabetes, hormon- og nyresygdomme består af: 
 • Et sengeafsnit med nefrologiske, endokrinologiske samt intern medicinske patienter. Tillige patienter med sår samt amputationer på medicinsk baggrund 
 • Nyremedicinsk ambulatorium med kold nefrologi samt PD 
 • Hæmodialyseafsnit (inkl. hjemmehæmodialyse) 
 • Endokrinologisk ambulatorium 
 • Sårambulatorium 
 
Der er spændende tiltag i gang, blandt andet et helt nyt ambulatorietorv med fællesambulatorier indenfor relevante medicinske specialer. 
 
Der søges speciallæge i nefrologi og/eller intern medicinsk speciale. 
 
Afhængig af kvalifikationerne vil speciallægen indgå i funktioner i det nefrologiske område og/eller stuegangsfunktion på et medicinsk afsnit med forskellige medicinske patientgrupper. Der er muligt at aftale deltagelse i medicinsk bagvagtsfunktion. 
 
Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder har fokus på at udvikle nye løsninger, behandlingsmæssigt såvel som organisatorisk, under inddragelse af telemedicin og fællesambulatorier for at optimere vores behandling; med patienten i centrum. Vi arbejder tværfagligt med patientforløb som omdrejningspunkt og har et tæt samarbejde med andre relevante afdelinger på sygehuset, såvel som eksternt f.eks. Gråsten Gigthospital.  
 
Sygehus Sønderjylland har stort fokus på at styrke forskningen og Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder er ved at opbygge et forskningsmiljø i Medicinsk forskningsenhed, blandt andet med fokus på patienter med kroniske sygdomme og sektorovergange mm.  
 
Som nefrologisk overlæge deltager du i 3-skiftet beredskabsvagt, hvorfor erfaring indenfor akut bred intern medicin vil være en fordel.
 
Vi forventer at du 
 • har en høj faglighed  
 • har fokus på at skabe patientforløb, der har værdi for patienterne, også når en kreativ og ukonventionel tilgang er nødvendig  
 • er energisk, engageret, innovativ og handlekraftig  
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der har fokus på høj faglighed og sammenhængende patientforløb  
 • deltager i uddannelse af det øvrige personale  
 • deltager i kvalitetssikring af behandlingen  
 • indgår i relevante samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt  
 • er god til at kommunikere og inddrage andre i diskussioner  
 • er arbejdsom, ansvarlig og har humor 
 
Vi tilbyder: 
 • Medindflydelse på udviklingen af afdelingen  
 • Tæt samarbejde med andre specialer  
 • Et velfungerende tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i patientforløb  
 • Godt lægefagligt miljø  
 • Mulighed for forskningsaktivitet 
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i nefrologi eller intern medicinsk speciale. Ansøger til en overlægestilling vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, og om de faglige kompetencer matcher de faglige krav til stillingen, hvorfor ”Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer” bedes udfyldt i forbindelse med ansøgningen. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. 
 
Yderlige oplysninger:  
Du kan læse mere om afdelingen Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder på http://www.sygehussonderjylland.dk/wm358771  
 
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen Ulla Mai, mail: Ulla.Mai@rsyd.dk
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte:  
 • Oversygeplejerske Anette Brink, tlf. 24 40 47 24, mail anette.brink@rsyd.dk  
 • Specialeansvarlig overlæge Gabor Graehn, tlf. 79 97 32 01, mail Gabor.Graehn@rsyd.dk  
 • Afdelingssygeplejerske Connie L. Hansen, tlf. 40 24 28 03, mail: Connie.l.hansen@rsyd.dk  
 
Ansøgning:  
Du søger via linket nedenfor.  
 
Af hensyn til overlægebedømmelsen, som vil ske på baggrund af en vurdering af dine kompetencer indenfor hver af de 7 roller, bedes du også udfylde skema og vedhæfte din ansøgning.  Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer
 
Ansøgningsfristen er 7.5 2018. 
Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 20.
 
Vi kontakter dig i ansættelsesprocessen på den e-mail adresse, du opgiver i forbindelse med din ansøgning i det elektroniske system.